MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  IMRE LAJOS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

 

*

Kolozsvár - Farkas utcai Református Templom

Kolozsvár - Református Kollégium

Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4. - Kolozsvár, 1974. márc. 8.

református tanár. 

Hódmezővásárhelyen tanult 1906-ban tett érettségi vizsgálatáig. A teológiát 1910-ben végezte Kolozsvárt, ahonnan külföldre menvén, egy évet az aberdeeni és heidelbergi egyetemeken töltött. Hazajőve, 1911 őszén Kolozsvárt hitoktató, 1913-ban Marosvásárhelyen káplán, 1914 Kolozskarán lelkész, 1921-ben Kolozsvárt teológiai tanár lett, egy évig helyettesi, azután rendes minőségben. Bölcsészetdoktorságot és teológiai magántanári képesítést 1913-ban szerzett Kolozsvárt. Rendes tagja lett az 1939-ben megnyílt budapesti ötödik zsinatnak. 1949-ben nyugalmaztatott. Egyik szerkesztője volt "Az Út" című folyóiratnak, de más egyházi közlönyökbe is dolgozott.


Irodalom:

Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage