MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: TORKOS JÓZSEF

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

Pozsony

1710-1791

Már a wittenbergi egyetem diákja lett, ő adta ott ki apja - Torkos András - bibliafordítását. Tanulmányai befejeztével Győrött lett rektor és másodlelkész. 1749 (a győri templom és iskola elvesztése) után soproni papnak, majd német esperesnek hívták meg. Még győri működéséhez fűződik az Új zengedező mennyei karnak, a kor legterjedelmesebb és legnépszerűbb énekeskönyvének a kiadása (Győr, 1743), melyen számos ismert és ismeretlen munkatársával együtt dolgozott, míg Sopronban főleg németül prédikált és írt.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage