MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: THESSEDIK SÁMUEL

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Szarvas

Debrecen

Keszthely

*

Thessedik Sámuel
Tessedik: A Paraszt Ember Magyar Országban

1742-1820, evangélikus lelkész

1742: a Pest megyei Albertiben született. 
Apja előbb alberti, majd békéscsabai lelkész. 
7 éves korában elveszíti édesapját. A család ekkor a szlovák környezetből Pozsonyba, a német kultúra körébe tartozó városba költözött. A gimnázium befejezését követően 7 évig nevelőként dolgozott. 
A Debreceni Főiskolai tanulmányokat jénai, lipcsei, hallei és berlini tanulmányok követték. A teológián kívül természettudományokat és orvostudományt is hallgatott. 
Előbb Surányba (Nógrád megye), majd Szarvasra  került, a szlováknyelvű gyülekezet lelkészének. 
A mezőgazdasági haladás egyik vezére volt. Szarvas föIdes asszonya, özv. Harukkern báróné 1779-ben 45 holdnyi szikes földterületet bocsátott rendelkezésére, ahol saját erejéből gazdasági növények termelése céljából kísérleti gazdaságot rendezett be. Behozta és elterjesztette a lóherét és lucernát hazánkban. Az iskola nagy hírt szerzett Tessediknek, úgy hogy Festetich György gróf 1797-ben a Georgicon megalapításakor, és és később is gyakran kérte Tessedik tanácsát 
Korának uralkodói kitüntetésekben részesítették, magyar nemességet kapott. 1820-ban Szarvason hunyt el. 
1924-ben Szarvason megünnepelték működésének 150. évfordulóját s a városi közgyűlés elhatározta, hogy emlékére gazdasági iskolát alapít. 


Művei: 
Der Landmann in Ungarn (1784) magyar nyelven 
A magyar földmívelő címmel (1786) 
Nachricht von dem Anbau und Benützung des Luzerner Klees, magyarul: A lucerna neveléséről és használatáról 1801-ben jelent meg és a földmívelő gazdák között 4000 példányban osztották ki. 
Neuer Wiesensrectificationsplan (1801), 
magyarul: Új módja a rétmívelésnek; 
An das ungarische Publicum. Detaillirte Erklärung der Ursachen des Entstehens und Einschlafens des ersten praktisch-ökonomischen Institutes zu Szarvas (1798). 
V. ö. Galgóczi, Emlékkönyv I. Gaál Jenő, Akad. emlékbesz., 1918.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage