MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: SZTÁRAI MIHÁLY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Sztárai Mihály életútja

 

 *

A Sárospataki Református Kollégium - részben  XVI. századi - legrégibb épületeinek udvari oldala

+1575

Evangélikus lelkész.

Eredetileg ferences szerzetes volt. Páduában tanult.  

Sárospataki lelkészsége idején a híres pataki iskola egyik megszervezője volt (Sárospataki Református Kollégium). 

120 egyházat reformált meg - Laskón, Tolnán, Gyulán, Sárospatakon és Pápán volt prédikátor. 
Szegedi Gergellyel együtt a gyülekezeti zsoltáréneklés megteremtője. 
Magyar nyelvű zsoltárparafrázisai, bibliai és egyháztörténeti históriái költőileg is kiemelkedő alkotások.  
Az első magyar nyelvű dráma szerzője.


Irodalom: 
Régi Magyar Költők Tára, 16. századbeli magyar költők művei, szerk. SZILÁDY  Áron, V, Bp., 1886.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage