MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: SÁRKÁNY SÁMUEL

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

 * 

Hosszú életet élt, a 19. század második felében és a századforduló idején nagy pályát befutott egyházi vezetőnk volt.

1822-ben született Dunaegyházán. Édesapja, idős Sárkány Sámuel akkor ott volt lelkész, majd 1836-ban a pilisi gyülekezetben vette át a szolgálatot. A fiatal Sámuel Dunaegyházán kezdte iskoláit, majd középiskolai tanulmányai igen érdekesen alakultak. Az első és második évet Sárszentlőrincen, a harmadik és negyedik évet Aszódon végezte. Ebben azonban az volt az érdekes, hogy az előbbi helyen egy évig, az utóbbi iskolában pedig két évig együtt tanult Petőfi Sándorral. Petőfi szöveggyűjteményében van két rövid levél „Kedves Számi” megszólítással, és a levelek utalnak is a közös diák és kollégiumi emlékekre is. Barátság szövődött köztük. Petőfi Pilisen is járt, amikor meglátogatta barátját, illetve a Sárkány családot is.

Ezután Sárkány Sámuel Pozsonyban készült a lelkészi szolgálatra, majd 1840-44 között a jénai egyetem hallgatója volt. a kor szokása szerint nevelő lett - egy temesvári családban, s a rábízott ifjút nyugat-európai útjára is elkísérte. Ezért jegyzik meg a vele foglalkozó írások, hogy a magyar és a szlovák nyelven kívül, a latin és görög tanulmányai után megtanult németül, franciául és angolul is.

Hazajött Pilisre, és édesapja mellett segédlelkészi minőségben kezdte szolgálatát. De nem sokáig maradt segédlelkész, mert édesapja 1848. március 28-án (a forradalmi napokban) meghalt. A pilisi gyülekezet 1848. május 20-án egyhangúan lelkészévé választotta a fiút. Valószínűleg az sem véletlen, hogy Pilisről 207 nemzetőr indult a szabadságharc küzdelmébe, ez nemcsak az általános hangulattal, hanem Sárkány Sámuel szolgálatával is  összeköthető.

Két házasságot kellett kötnie, mivel első felesége meghalt. Érdekes, hogy a pilisi anyakönyvek 16 Sárkány gyermek érkezéséről tesznek tanúságot (természetesen két házasságból), s nem tudjuk, hogy közülük hányan haltak meg már kisgyermek korukban.

Igehirdetései révén is egyre ismertebb lett egyházunkban. 1884. ádvent második vasárnapján volt a pilisi templom 100 éves. A 100. zsoltárt választotta alapigéül, s ezt a kérdést tette fel: hogyan ünnepelünk méltóképpen? – Ha kegyelttel emlékezünk egyházalapító őseinkről. Ha Istennek adjuk teljesen a dicsőséget. Ha szent fogadalmakkal lépünk át az új századba. - S érdekes mindezt a mostani millenniumi évben olvasni!

Esperes, majd főesperes, 1890-től pedig a Bányakerület püspöke lett. Elfogadta a választást, de nem ő ment Budapestre a Püspöki Hivatalba, hanem a hivatal költözött le Pilisre az akkori adminisztrációval.

Igehirdetései, beszédei megjelentek nyomtatásban is, és cikkeket is írt különböző lapoknak. Hosszú életet kapott, lassan vonult vissza. 1905-ben a püspökségről, 1908-ban a pilisi lelkészségről mondott le. 1911-ben halt meg 89 éves korában.

Koporsójába saját kézzel megírt húsvéti, feltámadási igehirdetését tetette – ezzel várja Urát, a feltámadás napját.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage