MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: ORDASS LAJOS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

Ordass Lajos

1901-1978

Mártírsorsú evangélikus püspök. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legnagyobb tekintélyű püspöke. II. József által Németországból a Bácskába telepített családból származott, eredeti családneve Wolf volt. Teológiát Budapesten, Wittenbergben és Sopronban tanult. 1924-ben szentelték lelkésszé. 1931-tõl Cegléden (1937-1941 között esperes) lelkész, 1941-tõl a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség lelkipásztora. 1945-ben a Bányai Evangélikus Egyházkerület püspökévé választotta. Szembeszállt az egyházi iskolák államosításának programjával és törvényjavaslattal.

1948. augusztus 24-én házi őrizet alá helyezték, amit rövidesen feloldottak, azonban szeptember 8-án letartóztatták és az akkor divatos, - "az ország devizagazdálkodását sértő bűncselekmény" koholt vádja alapján báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelővel és Varga Sándor egyetemes főtitkárral bíróság elé állították. Ordass Lajost két évi fegyházra és további öt évi hivatalvesztésre ítélték. Büntetését Budapesten, Szegeden és Vácott töltötte. 1950-ben szabadult.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Külön Bírósága 1950. április 1-én - az állami ítélet alapján - püspöki hivatalából való elmozdításra ítélte. 1956. októ­ber 5-én a Legfelsőbb Bíróság "bűncselekmény hiányában" semmisnek nyilvánította az 1948. évi elmarasztaló ítéletet, október 8-án pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyetemes Bírósága is hatálytalanította a korábbi egyházi ítéletet; Ordass Lajost rehabilitálták. 1956. október 31-én, Dezséry László lemondása után, a Déli Evangélikus Egyházkerületet irányította, püspöki minőségben.

1958. június 24-én azonban ismét eltávolították az egyházkerület éléről. Ezután haláláig visszavonultan élt Budapesten. Aktív évei alatt kiterjedt egyházépítő és publicisztikai tevékenységet folytatott. Több rangos egyetem választotta tiszteletbeli doktorai sorába, az Evangélikus Világszövetség alelnökévé (minneapolisi nagygyűlésén 1957 nyara), majd az elnökség tiszteletbeli tagjává (Helsmki, 1963) választotta. 1990. április 30-án a kormány nevében az igazságügy miniszter (dr. Kulcsár Kálmán) ünnepélyesen megkövette Ordass Lajos özvegyét.


Forrás: Egyháztörténet 2. Református Pedagógiai Intézet 1998.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage