MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: OKOLICSÁNYI PÁL

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

~ 1650 -1715 és 1721 között

 Túróc vármegyei evangélikus köznemes, ügyvéd, politikus

Az 1681-i és 1687-i országgyűlésen, mint távol lévő főurak követe vett részt, az 1790-es években II. Rákóczi Ferenc jogtanácsosa, ezért ellene is eljárás indult, majd kegyelmet nyert és a bécsi udvar hívévé lett. A Rákóczi-szabadságharc idején aulikus "labanc" magatartást tanúsít, különösen a béketárgyalásokon, de a kuruc táborban lévő evangélikus hittestvéreit is igyekezett megnyerni a bécsi udvar számára. Ennek ellenére az 1712-es országgyűlésen a klérus, mint "eretneket", az nádorral kivéteti a koronát Bécsből Pozsonyba hozó küldöttségből. Az 1714­1715-ös országgyűlésen a protestáns vallásügy egyik fő védelmezője. A magyarországi protestáns egyházak történetéről, helyzetéről könyvet írt.


Forrás: Egyháztörténet 2. Református Pedagógiai Intézet 1998.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage