MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: GRÓF NÁDASDY TAMÁS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 *

Gróf Nádasdy Tamás

Sárvár, a Nádasdy vár díszterme
 
 
 

1498?-1562?

nádor, horvát, szlavón bán, mecénás

A Bolognai egyetemen és Rómában tanul.

1523: királyi titkár

1525: királyi tanácsos. Szalkai László kancellár irodalmi körének is tagja; Georgius Logus Silesius, Jacobus Piso, Ursinus Velius barátja. Kapcsolatban áll Oláh Miklóssal.

1526:  Ferdinánd király mellett áll

1529:  Budai várnagyként török fogságba kerül. Kényszerből Szapolyai János oldalára áll.

1533:  Ismét Ferdinánd királyt támogatja. 

1537: horvát, dalmát, szlavón bán, 1540: országbíró, 1554: nádor. Melanchthonnal áll levelezésben, nagy műveltségű  tisztviselőket  alkalmaz. Sárvári udvara szellemi központ; sok írót, tudóst (Abádi Benedek, Dévai Bíró Mátyás, Melius Péter, Sylvester János, Tinódi Sebestyén) támogat.

Újszigeten iskolát (1535) és nyomdát (1537) alapított. Feleségével, Kanizsay Orsolyával bensőséges leveleket váltott.


Irodalom:

Horváth Mihály: Gr. Nádasdy Tamás élete ..., Buda, 1838

Payr Sándor: Protestáns volt-e Gr. Nádasdy Tamás?, ProtSz 1914

Horváth István Károly: Sárvár szerepe a 16. századi magyar kultúrában = Tinódi Emlk 1956

Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdyak 1540-1550-ös számadásaiból, 1-2, sajtó alá rend. Belényesy Márta, 1959-1960

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage