MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: MASNICIUS (MASZNYIK) TÓBIÁS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Gályarabok

Gyászévtized

 *

Protestáns lelkészek börtönben

 
 
 
 

1640 - 1697

Evangélikus lelkész.

Született Kosztolnán (Nyitra vármegye) 1640 okt. 28., meghalt Zay-Ugrócon 1697 jul. 28. 1668. szenici, 1669, illavai tanító, 1671. ugyanott káplán lett. A pozsonyi delegatum judicium őt is megidézte s elítélte. Pozsonyi és nagyszombati fogsága után 1675. 41-ed magával gályákra indították. Útközben Simonides Jánossal együtt megmenekült s bár újra kellett fogságot is szenvendniök, protestáns jótevők pártfogásába jutván, nyomor és kínzás nem emésztette őket többé. Miután Nápolyban, majd Wittenbergában több időt töltött Zittauban talált hivatásának megfelelő állást. Hazájába csak 1682. térhetett vissza s ettől fogva kevés ideig ismét Illaván működött. Innen a következő évben hitéért elűzetve, Blatnicán, 1685. Szentandráson (Turóc megye), 1686. Hájon, végül pedig Zay-Ugrócon lelkészkedett. Egyike volt a gyászévtized legkiválóbb áldozatainak, ki irodalmi téren is elég jelentékeny munkásságot fejtett ki.

Fogságának és szabadulásának történetét különböző címeken több (latin, szlovák és német) nyelven megírta, kidolgozott egy szláv grammatikát (Lőcse 1696) s tőle való egy Isten választott szőlőtője (szlovákul) c. munka is.


Forrás: A Pallas Nagylexikona

Szundi László

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage