MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: LÁNI GYÖRGY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Gályarabok

 

*

Pozsony

Protestáns lelkészek börtönben

 

1646 - 1688

Evangélikus tanár

Született Teplán (Trencsén) 1646-ban, meghalt Lipcsében 1688-ban.

Szülőföldjén kívül több helyen tanult, így Kisszebenben és Lőcsén is, honnan 1662-ben külföldre menve, előbb Wittenbergában, később Rostockban folytatta tanulmányait. 1670-ben tért vissza hazájába, hol korponai igazgató lett s egy ideig lelkészi működést is folytatott. A pozsonyi delegatum judicium 1674-ben őt is maga elé idézte s megjelenése után előbb Pozsonyban, Berencsen és Lipótvárban fogságban tartotta, azután pedig gályákra indíttatta. Útközben azonban szerencsésen megmenekült s három hónapi bolyongás után Magyarországra jutott, de pár hét múlva jónak látta Németországba távozni, hol Lipcsében telepedett meg s miután theologiae baccalaureus címet szerzett, 1677-től előadásokat tartott az egyetemen.

Különféle irányú munkái közül legnevezetesebb a Clypeus veritatis, seu vindiciae narrationis historicae captivitatis papisticae, nec non ex eadem liberationis miraculosae (1677, németül is megjelent 1683).


(Forrás: A Pallas Nagylexikona), Szundi László

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage