MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KISS JENŐ

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 *

Kiss Jenő
Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Teológiai Kara

 

 

A neves teológus 1889. július 1-jén született Szombathelyen. Érettségijét az ottani premontrei gimnáziumban tette le 1908-ban. Felsőfokú tanulmányait a soproni evangélikus teológiai akadémián és a lipcsei egyetemen végezte. Külföldi tanulmány útja előtt, 1912-ben avatták lelkésszé Várpalotán. Rövid, Szombathelyen végzett hitoktatói-segédlelkészi szolgálatát követően meghívást kapott a soproni teológiára. 1913-tól előbb kisegítő ószövetséges oktató volt, majd 1915-től, rendkívüli 1919-től, pedig rendes tanárként tevékenykedett. Tanári vizsgáját először ószövetségi teológiából tette le 1918-ban Budapesten. Érdekes, hogy a szívéhez sokkal közelebb álló tárgykörből, az újszövetségi teológiából csak 1922-ben tanárvizsgázott. Erős nemzeti érzelmei és szókimondása miatt a kommün idején felfüggesztették állásából, ekkor kétkezi munkával tartotta el családját. A soproni 1921-es népszavazás idején a belvárosi szavazókör elnökeként fontos szerepet játszott.

1925-ben doktorált újszövetségi teológiából Debrecenben. Disszertációjában Pál apostol teológiájának eredetét vizsgálta. 1927-től a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Teológiai Karának professzorává nevezték ki, majd öt cikluson át az egyetem dékánja volt. Már szolgálati ideje alatt annyira megbecsülték munkásságát hogy „Visszapillantás címmel 1943-ban kiadták a soproni fakultáson tartott előadásainak gyűjteményét. Egykori hallgatói úgy emlékeznek rá mint aki ‚Jánosi szelídséggel’ oszlatta el a vizsgák és kollokviumok izgalmát. Ugyanezzel a szelídséggel és türelemmel gondozta és ápolta beteg feleségét is.

Amikor a teológiai képzést állami parancsra Budapestre költőztették, alig 61 évesen, 1950-ben kényszernyugdíjazták. Rövid betegségét követően Sopronban hunyt el 25 éve 1978. január 22-én.

Munkássága talán kevéssé ismert az utókor előtt. Legismertebb művei - „Az antihellenisztikus apológia” (1916), „Pál apostol theológiájának eredete”, a Római és a Galata levél magyarázata, illetve az Ujszövetségi görög-magyar szótár - azonban ma is hasznos segédeszközei lehetnek mind azoknak akik a teológia tudományával foglalkoznak.

Gabnai Sándor

Evangélikus Élet 2003 3. szám


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage