MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KISS JÁNOS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 *

 

 
 
 

 

 
1912. október 4-én született Kiss János, akinek sugárzó személyiségét evangélikusságunk főként úgy őrzi emlékezetében, mint a fóti kántorképzés, a Mandák Otthon vezetőjét.

Kiss János édesapja Nyíregyházán, a Pacsirta utcában volt kerékgyártómester. Mind az öt gyermekét taníttatta. A három fiú a polgári iskola és a tanítóképző elvégzése után a nyíregyházi tanyai iskolákban tanított. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség életében máig sem fordult elő, hogy három testvér szolgáljon a tanyai iskolákban.

A legidősebb fiú, János, a katonai szolgálatot tüzér zászlósként fejezte be.

A 30-as évek közepén a nyíregyházi evangélikus iparos, kereskedő és értelmiségi fiatalok vasárnap délutánonként a központi elemi iskolában, a tanácsteremben gyűltek össze. Együtt töltötték el a vasárnap délutánt. Az egyházfelügyelő lánya, a tanárnő a női szabósegéddel, a mérnök a géplakatossal együtt vett részt az alkalmakon, amelyeknek igen nagy nevelő hatásuk volt. A Kiss testvérek mind az öten részt vettek az alkalmakon.

Amikor 1939-ben alkalom nyílt arra, hogy a Kürt utca 7. szám alatti tanítólakást megkaphassák, az addigi Luther Kör betagozódott az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesületbe. A budapesti Horánszky utca 26. szám alatti központból Bonnyay Sándor titkár látogatta az Ifjúsági Házat. Így Kiss Jánosnak hétévi tanítóskodás után alkalma nyílt felkerülni Budapestre, a KIE- központba. A nyári táborok, konferenciák rendezését kapta feladatul a dunavecsei KIE-táborban. Itt ismerkedett meg tehát ezzel a sajátos munkaággal, mely életében áldozatos és áldott szolgálattá lett.

Kiss János születésének 90. évfordulóján szeretettel emlékezem ifjúkorának első lépéseire.

Dr. Reményi Mihály

Evangélikus Élet 2002 40. szám


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage