MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KIS BERTALAN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

? - ?

evangélikus püspök

Báthory Erzsébet alumnusa volt, majd a csepregi iskolában tanított. Ezután lelkész Szakonyban és Czenken. Nádasdy Pál udvari papjaként először 1619-ben említik, akkor Keresztúrra járt prédikálni. Sárvárra 1625-ben hívják lelkésznek, ebben az évben Zvonarics Mihály utódjául püspöknek is választják. Sárváron 1643-ig maradt. Akkor Nádasdy Ferenc rekatolizált és birtokairól elűzte a protestáns lelkészeket, prédikátorokat. Répceszentgyörgyre költözött, ahol hamarosan meg is halt.

Fiairól - Ádám és Pál - tudjuk, hogy Königsbergben tanultak.


Erdélyi Károly

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage