MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HUSZÁR GÁL

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Huszár Gál életútja

 

*

Huszár Gál énekeskönyve az Erős várunk első magyar fordításával

1512?-1575

Evangélikus lelkész 

Krakkóban tanult. Vízkeleti plébánosként excommunikálta a katolikus egyház.
A katolikus ellenreformáció többször elűzte helyéről: Magyaróvárott, Kassán, Debrecenben, Nagyszombaton, Komáromban, Rózsavölgyben, Komjátiban és Pápán tevékenykedett.
Egész munkásságát a reformáció szolgálatába állította. Tanított, nyomdát alapított: saját művei mellett (prédikációk, énekek) Sztárai Mihály, Mélius Juhász Péter, Bornemisza Péter munkáit adta ki. 
Megszerkesztette az első teljes magyar énekeskönyvet (1560), amely a protestáns énekeskönyvek himnológiai kiindulópontjává vált. 

Kétkötetes graduálja a magyar dallamkincs fő forrása, az evangélikus liturgia megalapozója.


Irodalom: 

BOTTA István, Huszár Gál élete, művei és kora, Bp., 1991.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage