MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  HRABOVSZKY GYÖRGY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

1762-1825

 

Hrabovszky György (1762-1825) Hrabovszky Sámuel dunántúli szuperintendens fia, s régiségbúvárok körében közismert mint az első evangélikus lelkészi névtár szerzője (Papi tükör, avagy a dunántúli evang. conf. superintendentia prédikátorai. Veszprém, 1806; a Presbyterologia második része kéziratban maradt).  

Homokbödögén született, Sopronban, Wittenbergben és Halléban tanult. Uraiújfaluban, Várpalotán és Kissomlyón lelkészkedett, e két utóbbi helyen hallei mintára iskolával összekapcsolt árvaházat is alapított. 1803-ban az alsó-veszprémi egyházmegye esperesévé választották, hivataláról 1812-ben lemondott. A gyülekezeti feladataihoz kapcsolódó művek (prédikációk, halotti búcsúztatók) és a már említett névtár mellett igen jelentős Scrinium Antiquitatum („régiségek ládája”) c. dunántúli egyháztörténeti anyaggyűjtése. Ez az eredetileg több mint 20 kötetes gyűjtemény eredeti kéziratokat és másolatokat egyaránt tartalmaz. Az anyag fennmaradt része ma a Soproni Evangélikus Levéltárban található, s a legértékesebb darabokat még Payr Sándor közölte az Egyháztörténeti emlékekben (1910).

Hrabovszky élénken részt vett hazánk bontakozó tudományos életében, széleskörű levelezést folytatott, 2000 kötetes könyvtárat gyűjtött, s kéziratban maradt műveit az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.  


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage