MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BUDAKER OSZKÁR

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

 

 

A gyakorlati teológia professzora. Felsőlövőn született 1896. október 4.-én, elhunyt Sopronban 1952. szeptember 8.-án.

Kőszegi középiskolai tanulmányai után katonai pályára lépett. Elvégezte a bécsújhelyi tiszti iskolát. Mint katona iratkozott be a budapesti egyetem bölcsészeti karára. Itt magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1922-23-ban a kőszegi alsó reáliskolában főhadnagyi rangban magyar és német nyelvet tanított. (Ő volt Ottlik Géza: Iskola a határon című könyvének Marcell főhadnagya.)

Nősülése után átkerült Sopronba a II. Rákóczi Ferenc Reáliskola nevelőintézetébe. 10 évi katonai szolgálat után századosi rangban búcsúzott el a katonaságtól.

1924 őszén kezdte el teológiai tanulmányait Sopronban. Kapi Béla püspök 1927-ben avatta lelkésszé, majd rövid káplánsága után a soproni gyülekezet egyik lelkészi állásába választották meg. Itt 14 évig szolgált. 1934-ben fél éven át a lipcsei egyetem hittudományai karán hallgatott előadásokat.

A pécsi egyetem soproni evangélikus teológiai karára 1942. júl. 25. nyert nyilvános rendes tanári kinevezést annak gyakorlati teológiai tanszékére, s egyúttal az Evangélikus Teológusok Otthonának igazgatója lett.

A Hittudományi Kar megszűnte után 1949 április végével nyugdíjazták és otthonigazgatói tisztét is csak az év végéig tarthatta meg. 1950 januárjától ismét elfoglalta helyét, mint a soproni gyülekezet lelkipásztora. Tanulmányait a Lelkipásztor, Keresztyén Igazság és a dunántúli Belmissziói Munkaprogram füzeteiben jelentette meg. Teológiai előadásai gépelt jegyzet formájában maradtak fenn.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage