MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BORNEMISZA PÉTER

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Detrekő vára

Bornemisza Péter énekeskönyve: bölcsődal

1535-1584

Evangélikus lelkész.

Pest és Buda 1541-es török kézre kerülése után árvaságra jutott. Élt Váradon, Kassán, Huszton, majd  európai tanulmányútra indult. Megfordult Itáliában, Németországban, Bécsben.

Wittenbergben Melanchthont hallgatta. A bécsi kancelláriai íródeákság után 1563-ban elhagyta a világi pályát.
Zólyomi udvari prédikátorként a 16. század legjelentősebb magyar költőjének, Balassi  Bálintnak volt a nevelője, majd Csallóközben lelkész, superintendens lett. Többször vitázott a katolikusokkal, mozgalmas életpályája során nemegyszer fogságba vetették. Világi íróként indult: búcsúverset írt, lefordította Szophoklész Élektráját. Saját nyomdájában nyomtattatta ki hitépítő műveit: a protestáns humanista szellemű postillás köteteket, kátét, agendát. Énekeskönyve egyedülálló módon nemcsak gyülekezeti énekeket, hanem a magánájtatosságot szolgáló prédikációs énekeket, bibliai históriákat is tartalmazott. Ördögi kísírtetekről című műve kendőzetlenül tárta fel kora társadalmának valamennyi bűnét, ezért élete végén el kellett hagynia Csallóközt. Balassi István birtokán talált menedéket. 


                        
Irodalom: 

Schulek Tibor: Bornemisza Péter 1535-1584, Bp.-Győr-Sopron, 1939

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage