MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BATIZI ANDRÁS

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

 

 
 
 

1510 - ?, reformátor

Valószínűleg Abaújszántón tanítójának, Gálszécsi Istvánnak a hatása alatt a reformáció hívévé válván, már 1530-ban kassai tanító korában kezdett protestáns énekeket költeni s a zenét is maga szerezte hozzájuk. Később állítólag Sátoraljaújhelyen és Szikszón is hivataloskodott, míg 1542. március 19-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Innen 1543 augusztusában indult vissza s 1544-től előbb Tokajban foglalt el lelkészi állást, de csakhamar Szatmár vidékére került a Drágffy Gáspár pártfogása alá s így vett részt az 1545. évi erdődi zsinaton.

A legelső magyar káték egyikének szerzője, mely először 1542 és 1545 közt jelent meg. Második kiadása “Keresztyéni tudományról való könyvecske”. A harmadik “Catechismus” címet visel. Ez a lutheri irányú mű igen sokáig használatban volt, még a reformátusoknál is, meglehet módosított szöveggel. A szorosan vett bibliai epikának első munkásául ismeretes. Ismertek dogmatikai és erkölcstani jellegű verses művei, énekei, közöttük a 44. zsoltár átdolgozása.


Irodalom:
Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977). 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage