MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: ANDORKA RUDOLF

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

1931 - 1997

Egyetemi tanár. Szociológus. Az ELTE Jogtudományi Karára 1949-ben iratkozott be, családjának két év múlva történt kitelepítése alatt és után, majd 1957-ben történt néhány hónapos börtönbüntetése miatt kényszerűségből megszakított tanulmányait csak a hatvanas évek elején fejezhette be, 1963-ban szerzett jogi diplomát. Csaknem húsz évig dolgozott a Központi Statisztikai Hivatalban: előbb az intézmény könyvtárában, majd a Népességtudományi Kutató Intézetben, végül a Társadalomstatisztikai Főosztályon. 1984-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre került, ahol egyetemi tanárrá nevezték ki. 1991-től haláláig az egyetem rektora volt. 1990-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1991 és 1996 között az Országos Tudományos Kutatási Alap elnöke. Számos bizottság tagja, több folyóirat – az Agrártörténeti Szemle, az Élet és Tudomány, és a Diakónia - szerkesztőbizottságának munkatársa. Az Evangélikus Egyház zsinatának világi elnöke, és a Deák-téri evangélikus gyülekezet presbitere volt.

Kutatásainak középpontjában a társadalom rétegszerkezetének vizsgálata, a társadalmi mobilitás kérdései álltak.  


Irodalom:

Munkáinak válogatott bibliográfiája: Statisztikai Szemle, 75/1997. október 866-871.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage