MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: ABÁDI BENEDEK

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  

Gróf Nádasdy Tamás

(? - ?)

A hazánkban megjelent legelső magyar nyelvű könyvnek nyomtatója, a 16. sz. elején született, a krakkói egyetemen tanult és Vietor Jánosnak Krakkóban már 1531. működő és virágzó nyomdájában sajátította el a könyvnyomtatás mesterségét.

Nádasdy Tamás részben Sylvester János latin nyelvtanának kiadása céljából, 1539-ben nyomdát alapított, melynek vezetésével Abádi Benedeket bízta meg. Abádinak segítségére volt még Sylvester Mihály, Sylvester János öccse is. Még ebben az évben ki is nyomtatták Sylvester Grammatica hungaro-latina-ját. Abádi 1541-ben nyomtatta ki Sylvester magyar nyelvű Új Testamentom-át, az első magyar nyelvű könyvet. Ennek már csak néhány ép példánya lelhető fel.

1543 március 22-én Abádit már Wittenbergben találjuk, hol még ugyanazon évben pappá szentelték. 1544-ben tért vissza Magyarországra és előbb Eperjesen, majd utóbb Szegeden volt lelkész. Pappá szenteltetésének valódiságát igazolja a wittenbergi templomban őrzött egyházi könyvben található és 1544-ben keltezett következő jegyzet: "Benedictus Abadius aus Ungarn, aus dieser Universität berufen in Predigtamt in Ungarn." Hazai nyomdászatunk úttörőjének további szereplését teljesen homály fedi, életéről semmit sem tudunk, sőt még halálozási éve és helye is ismeretlen.


Forrás: Sárvár monográfiája (Szombathely, 1978), szerk.: Dr. Horváth Gyula Pallas Nagylexikona

Erdélyi Károly 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage