MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 


Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 

2Tim. 4.7.

*

*

*

Abádi Benedek

Alvinczi P. Péter

Andorka Rudolf

Apafi Mihály, I.

Apáczai Csere János

Ács Mihály, ifj

Bakay Lajos

Balassa János

Balassi Bálint

Baltazár Dezső

Bancsó Antal

Bartók György, id.

Bartók György, ifj.

Batizi András

Bauhofer György

Bátorkeszi István

Benczúr Gyula

Bethlen Gábor

Bethlen Miklós gr.

Beythe István

Bél Mátyás

Bocskai István

Bod Péter

Bolyai Farkas

Borcsa Mihály

Bornemisza Péter

Brassai Sámuel

Bókai János, id.

Bókay János, ifj

Budaker Oszkár

Comenius Johannes Amos

Csengey Gusztáv

Csokonai Vitéz Mihály

Csúzi Cseh Jakab

Dávid Ferenc

Deák János

Dessewffy Arisztid

Dévai Bíró Mátyás

Domján Elek

Döbrentei Gábor

Elefánt Mihály

Fáy András

Gálcsécsi István

Gáncs Aladár

Geleji Katona István

Gerengel Simon

Gömbös Gyula

Gömöri János

Gyóni Géza

Győry Vilmos

Gyurátz Ferenc

Haan Lajos

Hatvani István

Harsányi István (Móric)

Heltai Gáspár

Hoffmann Péter

Honterus Johannes

Hrabovszky György

Huszár Dávid

Huszár Gál

Imre Lajos

Jánossy Lajos

Karner Károly Frigyes

Kálmáncsehi Sánta Márton

Kánya Emília

Károli Gáspár

Károlyi Lajos

Kiss Áron

Kis Bertalan

Kiss János

Kiss Jenő

Komáromi Csipkés György

Kollar, Jan

Kovács Ödön

Kossuth Lajos

Kölcsey Ferenc

Köteles Sámuel

Kriza János

Laskai Csókás Péter 

Láni György

Lorántffy Zsuzsanna

Magyari István 

Makkai Sándor

Maléter Pál

Masnicius (Masznyik) Tóbiás

Mária Dorottya

Mélius Juhász Péter

Mikó Imre, gróf

Mikszáth Kálmán

Milotai Nyilas István

Misztótfalusi Kis Miklós

Nádasdy Tamás

Nagy Károly

Okolicsányi Pál

Ordass Lajos

 

Orlai Petrics Soma

Pápai Páriz Ferenc

Péchi Simon

Petőfi Sándor

Prőhle Károly, id.

Ráday Gedeon

Ráday Pál

Rákóczi György, I.

Ravasz László

Reményik Sándor

Révész Imre

Rudnay Gyula

de Ruyter Michael

Ruziczka György

Sánta Károly

Sárkány Sámuel

Schöpf Merei Ágost

Séllyei M. István

Simonides János

Steller Tamás

Stöckel Lénárt

Sylvester János

D. Szabó József

Szentágothai János

Szenczi Molnár Albert

Szegedi Kis István

Szilágyi Sándor

Szkhárosi Horvát András

Sztárai Mihály

Tavaszy Sándor

Tessedik Sámuel

Thököly Imre

Tisza István, gróf

Torkos András

Torkos József

Torkos Justus János

Tranovsky György

Varga Béla

Verebély Tibor

Vietorisz József

Wohlmuth János

Wesselényi Miklós, báró

Zajzoni Rab István

Zarewutius Zacharias

Zelenka Pál

Ziermann Lajos

Zvonarics Mihály

 

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage