Zilah  
 
 
   


A Meszes lábánál elterülő Zilah már a honfoglalás idején lakott település volt. 1241-ben a tatárok feldúlták, felégették hogy a legenda szerint csak egy tyúkól maradt meg a városból. Nagy Lajos korában már vásártartási jogot, 1446-ban pedig pallosjogot nyert. 1598-ban csatolták Erdélyhez. 1806-1876 között önálló törvényhatósági joggal felruházott város volt. A múlt században még szinte kizárólag magyarlakta város, bár izraelitákról (a zsinagógát 1945 után bontották le), valamint kisszámú román lakosról is beszámolnak a korabeli statisztikák. Az első világháború után már megkezdődtek az első nagymérvű betelepítések, s mára körülbelül 80%-ban románlakta város. Így sokat vesztett református jellegéből. Román neve Zalău, német neve Waltenberg.
A reformáció előtt nem volt magasabbfokú iskola Zilahon. A XVI-XVII. század fordulóján alakulhatott át gimnáziummá "triviális iskolává". A templom tövébe épült kőiskola épülését
Apafi fejedelem is támogatta.
Wesselényi Miklós báró alapította (szobra a város főterén áll, Fadrusz János faragta 1901-ben) Zilah református főgimnáziumát, támogatta az új iskola építését, az iskola főgondnoka is volt - itt tanult Ady Endre, akinek nevét később viselte az iskola. Az 1902-ben újjáépített iskola felveszi a Wesselényi nevet, amelyet 1947-ig viselhet.
A kommunizmus alatt államosították. 1989 után újra beindulhatott a hajdani Wesselényi Református Kollégium, de az épületet a mai napig nem kapta vissza, sőt, egyetlen termet sem biztosítanak az iskola számára hajdani épületében. 1990-ben hónapokig a református templom kistermében szorongtak a diákok, majd különböző épületekben kallódtak, az 1991-92-es tanévben az 1-es sz. líceumban indul be a tanítás, ahol ma is működik az iskola, egyetlen melléképületben szorongva. A Szilágyság Alma Matere mindennek dacára az iskola nagy népszerűségnek örvend a környék református lakosságának körében.
Temploma a századelőn épült - eredeti református temploma leégett. Egyike a legnagyobb erdélyi református templomoknak. A Ligeti-negyedben
új templom épül.

 

A városcímer
 

Főlap

 

Brassó (Ro)

Budapest

Debrecen

Eperjes (Sk)

Kolozsvár (Ro)

Komárom (Sk)

Lőcse (Sk)

Nagyvárad (Ro)

Nagyszeben (Ro)

Pápa

Pécel

Pozsony (Sk)

Sárospatak

Sárvár

Sepsiszentgyörgy (Ro)

Sopron

Szatmárnémeti (Ro)


 

Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Művészetek
Aktualitások


Fadrusz János Wesselényi szobra

 A belvárosi református templom

Az épülő ligeti templom