Sárospatak   A bodrogparti Athén  

Sárospatak az Alföld és a hegyvidéki táj találkozásánál fekszik,  a magyar protestantizmus történetében meghatározó jellegű város. 
Itt született 1207-ben II. Endre magyar király leánya, Árpádházi Szent Erzsébet. Sárospatak vára az Anjou időszak során a királyi, majd királynéi tulajdon.
Ekkor emelték a kastély jellegű várat, ezt  bővítették a XVI. század során. Volt a Dobó család birtokában is. A Rákócziakhoz a  Lórántffyaktól hozományként került a vár. Lórántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György felesége alatt élte fénykorát a vár. 
Sztáray Mihály, az evangélikus énekköltészet kiemelkedő alakja Sárospatakon Pálóczy Antal, majd Perényi Péter  udvari papja volt. Hosszú éveket töltött itt, és egykori ferences rendfőnökével, Kopácsi Istvánnal együtt szervezték azt az iskolát, mely a híres Református Kollégium őse. 
A Loránttfy Zsuzsanna fejedelemné asszony volt a legendás  Sárospataki Református Kollégium és annak Nagykönyvtárának fő mecénása. 
A Sárospataki Református Kollégium (lásd Református kollégiumok története Magyarországon) az elmúlt évszázadokban a magyar iskolaügy és művelődés egyik központja volt. A magyar történelem és irodalom számos nagy alakja hosszabb-rövidebb ideig pataki diák volt.

 

Néhány név a neves pataki diákok listájából: Bánffy Dénes, Bessenyei György, Bethlen Miklós, Csokonai Viléz Mihály, Egressy Béni, Fáy András, Gárdonyi Géza, Geleji Katona István, Kazinczy Ferenc, Képes Géza, Komáromi Csipkés György, Kossuth Lajos, Móricz Zsigmond, Mészöly Dezső, Szemere Bertalan és Tompa Mihály. 

A szovjet Vörös Hadsereg űzte ki a II. világháború alatt Magyarországot megszálló német csapatokat. A Vörös Hadsereg művészettörténész tisztjei figyelme arra is összpontosult, hogy megmentsék a Sárospataki Nagykönyvtár könyvritkaságait a háború pusztításaitól. Munkájuk sikeres volt. A Református Kollégium könyvritkaságai jelenleg is oroszországi múzeumok védelme alatt állnak.

A kommunista hatalmi berendezkedés során még a Sárospataki Református Kollégium sem kerülhette el az egyházi iskolák sorsát, a hatalom általi megszüntetést. Kitartó próbálkozásai ellenére e lépést még az ellenreformáció sem tette meg...
Az 1989-es rendszerváltozás nyitotta ki a bezárt kollégium kapuit.

 

A Sárospataki Református
Kollégium legrégibb
ábrázolása 

i

Sárospatak város honlapja

Főlap

 

Brassó (Ro)

Budapest

Debrecen

Eperjes (Sk)

Kolozsvár (Ro)

Komárom (Sk)

Lőcse (Sk)

Nagyvárad (Ro)

Nagyszeben (Ro)

Pápa

Pécel

Pozsony (Sk)

Sárvár

Sepsiszentgyörgy (Ro)

Sopron

Szatmárnémeti (Ro)

Zilah (Ro)
 

Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Művészetek
Aktualitások

 

A Rermátus Kollégium
Könyvtára 

A sárospataki vár
Lorántffy-loggiája 

Sárospatak

A vár