REFORMÁTUS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

A Református Egyház


Adatai

Felépítése

Egyházkormányzat

Ökumenikus kapcsolatok

Honlapok

A nagyenyedi kollégium

(Ma Románia)

Debrecen: A Református Kollégium Könyvtára

Sárospatak: A Református Kollégium Könyvtára

Pápa: Református Kollégium

 

Osztályterem a XVIII. században

Minden iskolánk1989 után szerveződött - kivéve a Budapesti és Debreceni Teológiai Akadémiákat és a Debreceni Kollégium Gimnáziumát - a visszaigényelt és visszakapott épületekben. Jelenleg hat óvoda, 28 általános iskola, 18 középiskola, 14 kollégium és hat felsőoktatási intézet működik 16000 diákkal. A Károli Gáspár Református Egyetemet Teológiai Akadémia, Bölcsészkar, Jogi Egyetem, Tanár- és Tanítóképző alkotja. 


A magyarországi református kollégiumok története


Egyetemek és főiskolák:


Lelkészképző intézmények:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

Pápai Református Kollégium

Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

Ráday Kollégium, Budapest

Sárospataki Református Teológia


Bölcsész, jogász, pedagógus képzés:

Babes-Bolyai Tudományegyetem Didaktikai Kara, Kolozsvár

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Nagykőrös

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Főiskola, Debrecen 

Sulyok István Református Főiskola, Nagyvárad

Református Pedagógiai Intézet 

Debreceni Református Kollégium  


Református Egyetemi és Főiskolai lelkészségek:

Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet - Tarr Zoltán 
1146 Budapest, Abonyi u. 21. Tel.: 061-3525863  Fax: 061-3438479 
e-mail: rch@mail.elender.hu       honlap

 

Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet - Kókai Csaba 
4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Tel./fax: 0652-412459 

 

Miskolci Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet - Brunner Zsuzsanna 
3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. Tel./fax: 0646-412961 

 

Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet - Tönkő Levente 
9400 Sopron, Vadász u. 19. Tel./fax: 0699-314390, 314-579, 0630-9670718 

 

Szegedi Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet - Juhász András 
6721 Szeged, Tisza L. krt. 37. Tel./fax: 62/420-965,326-696 
e-mail: drhe-vt@tiszanet.hu 


Középiskolák:

Arany János Református Gimnázium, Nagykõrös 
Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest 
Baksay Sándor Református Gimnázium, Szakközépiskola és Vargha Tamás
Kollégiuma (Kunszentmiklós) 
Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezõvásárhely 
Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 
Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma 
Lévay József Református Gimnázium, Miskolc 
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 
Szentendrei Református Gimnázium 

Mezőturi Református Iskola

Erdélyi Egyházkerület:

Kézdivásárhelyi Református Kollégium

Kolozsvári Református Kollégium

Marosvásárhelyi Református Kollégium

Nagyenyedi Református Kollégium

Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium

Székelyudvarhelyi Református Kollégium

Királyhágómelléki Egyházkerület:

Nagyváradi Református Kollégium

Szatmári Református Kollégium

Zilahi Református Kollégium


Általános iskolák:

A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza 
Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes 

Magyar Református Ifjúsági Adatbázis

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage