Dokumentumaink

Hírleveleink

Életképek

Videófelvételek

Hangfelvételek

Testvérgyülekezetünk

Bizonyságtételek

hit Gyülekezetünk területe.

Kezdőoldal.
Kapcsolat.

Translator

Történelmünk.

A Filadelfia Evangélikus Egyházközség 2009. január 01-én vette fel új nevét. A Jelenések könyvének 3. fejezete nagyon fontossá vált a lelkész avatása, beiktatása kapcsán az egész gyülekezet számára: Nyitott ajtót adtam eléd.... a Kisázsiai Filadelfia gyülekezetének szóló ígéret és áldás, amely a gyülekezet életében is sok áldás forrásává lett. Az egyházközség 1992-ben, az 1753-ban alapított Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségből önállósodott, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye 1992. április 28-án hozott döntése alapján, 64 közigazgatási egység tartozik az egyházközséghez. A gyülekezet presbitériuma 1992-ben meghívta Györfi Mihályt lelkészének. Beiktatása 1992 augusztus 15-én volt D. Szebik Imre püspök szolgálatával. A lelkészlakás - az önkormányzattól az egykori tanyai-iskolák államosítása fejében - a gyülekezet tulajdonába adott egykori kultúrházból lett átalakítva, amelyben gyülekezeti alkalmak megrendezésére alkalmas helyiségek is vannak. Kezdetben Kazár István, 2000-től Vörös Lajos a Közútkezelő KHT dolgozója, 2006-tól Borbás Zoltán az OEP dolgozója, 2009-től Buzás István tanyagondnok lett a gyülekezet felügyelője.
Ekkor indult el Nyírteleken is a gyülekezet szerveződése, mondhatni a semmiből. Személyes bizonyságtételek nyomán az egyházzal aktív kapcsolatot nem tartó, sok esetben minden vallásos háttér nélküli emberek fordultak Isten felé, belőlük formálódott egy rendkívül sokszínű, pezsgő életet élő gyülekezet.


A gyülekezet területe magábafoglalja a Tisza- folyó, és a 4 sz. főút közötti 64 települést. Két templomot vett át a gyülekezet az 1931-ben épült Kisvárdai Evangélikus templomot és az 1940-ben felépült Nyírszőlősi Evangélikus templomot. A kistelepüléseken és tanyabokrokban, szétszórattatásban élő evangélikusok, 8 helyen látogathattak Istentiszteleti alkalmakat. A két saját templomban, a Sóstóhegyi Ökumenikus Templomban, a Nyírteleki Ifjúsági-házban és családi házakban. 2006-ban a sóstóhegyi területet, 2009. 01. 01-én a nyírszőlősi templomot és a szorosan hozzátartozó területet a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség átvette.

1993-ban a gyülekezet megalapította a Filadelfia Alapítványt (Jel.3,7-8), az ifjúság keresztyéni nevelése és a nyírteleki evangélikusság közös alkalmainak megteremtése céllal. Akkor még az alapító összeg miatt (40000-ft.) nem vehette fel céljai közé a nyírteleki templom építését, csak a gyujtés nyomán megemelkedett összeg miatt 1995-ben. A templom építése 2000-ben kezdődött el Borúzs Bernát és Kövesdi Lajos tervei alapján, abban az évben megépült a pince blokk és födéme, majd 2001-ben a földszinti falak és födémek készültek el. A tető kialakítása áthózódott a következő évre. Részleges asználatba vételre 2005-ben szentelte Szebik Imre püspök. 2007-ben a lelkész lakás is elkészült és a lelkész abban az évben átköltözött Nyírszőlősről, Nyírtelekre. Az építkezés folyamatosan megy, valószínüleg a felújítási munkákig, ahogy ez egy épületen szokott lenni. Az építkezést támogatta az Országos Egyház, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye, és Detroit Lakes-ben muködő Faith Lutheran Church, melettük evangélikus gyülekezetek, intézmények és magánszemélyek.

Tekintettel arra, hogy önálló gyülekezeti közösség nem létezett ezen a területen, a gyülekezet presbitériuma -az alakulástól kezdve- nagy hangsúlyt fektetett a missziói és evangélizációs munkára. Évente presbiteri hétvégét tart a tovább fejlődés segítésére. Az ifjúsági családos és felnőtt csendeshetek mellett rendszeresen tartott csendesnapokat a gyülekezet különböző területein. Elsősorban az 1950-es évek hagyományaira épülő körmendi-tanyait, augusztus 20-án (200-300 résztvevő), a nyírtelekit ádventben (100-200 résztvevő). 2000-től -a körmendi-tanyai házigazda presbiter halála után -az augusztus 20-i csendesnap a nyírszőlősi templomkertben került megrendezésre, 2008-tól a nyírteleki templom udvara a helyszín (8 évig volt Körmendi-tanya a helyszín, 8 évig a Nyírszőlősi Templom kert, reménység szerint 8 évig Nyírtelek, és ha a gyülekezet fejlődése lehetőséget ad akkor később újabb helyszín is szóba kerülhet).

Konfirmációi oktatáson 5-15 gyermek szokott résztvenni, az oktatás 2 évig folyik, így kétévente van vizsga és új csoportindítás. Az oktatásban résztvesznek, segítőként az előző konfirmandus csoportból meghívott 4-5 fő - már konfirmált- gyerekek is. Az oktatás része egy konfirmandus csendeshét amelyen, mindenki részt vesz, és a részvételi-díjat támogatja a gyülekezet. A területünkön mőködő általános iskolákban 80-100 gyermek vesz részt évről évre, a hitoktatásban. 1995-től főállású hitoktatója van a gyülekezetnek.

A gyülekezet tagságáról folyamatosan bővül az anyag, 2001-ben 700 név van bejegyezve, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a gyülekezettel. A névjegyzékben 120 fő szerepel.

 

2009© Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Google PageRank