A Gedeon Társaságtörténete

 

Kik a gedeoniták? 1898 őszén Wisconsin amerikai államban összetalálkozott egy szállodában két utazó üzletember. Nem ismerték egymást, de mindketten keresztények voltak és esténként együtt imádkoztak. Isten indította őket arra, hogy alapítsanak egy társaságot keresztény üzletemberekből, azzal a céllal, hogy Isten Igéjét terjesszék. Közös ima után a Gedeon nevet választották a Bibliából, a Bírák könyve 6-7. részéből. (Gedeon olyan férfiak vezetője volt, akik készen álltak Isten szolgálatára.) A társaság gyülekezetek általi támogatását egy lelkipásztor indítványozta, így lett a Gedeon szolgálat a gyülekezetek “kinyújtott karjává”. A Gedeon Társaság tagjai protestáns, evangéliumi egyházak gyülekezeteibe tartoznak, és önmagukat misszionáriusnak tartják a gyülekezetek részéről. Felelős, vezető beosztásban dolgoznak és élő tanúságtevői kívánnak lenni Jézus Krisztusnak. A Társaság tagjai Bibliákat helyeznek el szállodákban és panziókban, kórházakban és börtönökben. Az Újtestamentumnak a Zsoltárokkal és a Példabeszédekkel kiegészített példányait osztják diákoknak, katonáknak, kórházi ápolóknak. Ma ez a nemzetközi szervezet már 172 országban működik és eddig 75 nyelven, több mint 600 millió Újtestamentumot ajándékozott el. A Magyarországi Gedeon Társaság 1989-ben alakult meg, tíz nagyvárosban vannak csoportjai. Szívügyüknek tartják, hogy mint világszerte, Magyarországon is mielőbb eljussanak a Gedeon-Bibliák még több kórház, iskola, szálloda, börtön, otthon és laktanya falai közé. A Gedeon-Bibliák semmilyen körülmények között sem árusíthatók, kizárólag ingyenesen kerülnek terjesztésre. Isten megígérte, hogy megáldja igéjét, hogy az az Ő dicsőségére gyümölcsöt teremjen. A Gedeon Társaság tagjai munkájukban ennek sok bizonyságával találkoznak. Azért imádkoznak, hogy akik a Gedeon-Bibliákban olvassák Isten szavát, megtérjenek, és megkapják azt az indíttatást és áldást, amelyre életük alapulhat.