Az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK), mint önálló intézmény, 1957 után vált el az Evangélikus Országos Levéltártól (EOL). A könyvek eredetileg a levéltár ún. Levéltári Könyvtárához tartoztak. A 19. századból eredeztethető EOL-könyvanyag (benne Mária Dorottya főhercegnő 19. századi könyvadományával) folyamatosan növekedett. 1929-ben, Scholtz Oszkár levéltárossága idején (1926-1944) mintegy harmincezer kötettel gyarapodott a könyvállomány:

A kiskartali kastély

a kiskartali Podmaniczky Géza - Degenfeld Schomburg Berta-féle könyvtárat az örökösök az evangélikus egyháznak ajándékozták. Ez a főúri könyvtár ma is az EOK különálló, muzeális gyűjteménye: „A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház Podmaniczky-Degenfeld Könyvtára” nevet viseli. A könyvtárral együtt az eredeti bútorzat is az Üllői útra került, dísztermét, az ún. zöld termet, előzetes bejelentkezés után megmutatjuk látogatóinknak.

A két világháború között Kovács Sándor püspök kezdeményezésére megindult a magyar evangélikusság múltjára vonatkozó könyvek gyűjtése. A „Luther Könyvtár és Múzeum” néven felállított gyűjtemény nem alakult át külön intézménnyé, az összegyűjtött könyvanyag 1945 után a levéltár könyvtári részébe került. A könyvtár önálló intézménnyé válását az 1945 utáni történelmi események felgyorsították. Hagyatékok, magángyűjtemények, iskolai könyvtárak áramlottak be a levéltár könyvtári részlegébe. Mályusz Elemér vezetése alatt (1947-1969) újabb felbecsülhetetlen értéket kapott az evangélikus egyház. 1949-ben báró Radvánszky Kálmán az egyháznak ajándékozta az édesapja, báró Radvánszky Béla által 1863-ban alapított sajókazai könyvtárat. Egyedülálló, hogy (az ajándékozásoknak hála) két különböző jellegű gyűjtemény, ha nem is maradéktalanul, de átvészelte a 20. századi történelmi változásokat. 1945 után az Üllői úti épületnek szinte nem volt olyan helyisége, ahol ne lettek volna könyvek. Ekkor kezdték meg a könyvtári helyiségek kialakítását, a könyvespolcrendszer kiépítését. 1957-ben pedig hivatalosan is szétvált a könyvtár és a levéltár, létrejött az önálló Evangélikus Országos Könyvtár. 1962-ben az EOK-hoz csatlakozott, és az Üllői útra került az Evangélikus Teológiai Akadémia Könyvtára (ETAK) is. Amikor az ETAK 1975-ben az Üllői útról új helyére, a Lőcsei útra költözött, könyvtárunk 1945 utáni gyarapodása is átkerült az ETAK állományába. 1990-ig a Teológiai Akadémia 1945 előtti, soproni eredetű anyagát továbbra is az EOK őrizte. A Teológiai Akadémia új épületének megépítésével, 1990-ben egyesülhetett az ETAK régi és új könyvállománya. 1997-ig az ETAK szervezetileg is az Evangélikus Országos Könyvtáron belül működött. 1998-ban vált önálló egyetemi könyvtárrá: az „Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára” nevet viseli, s főként az új kiadású, modern könyveket gyűjti. (Címe: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. telefon: +36-1-469 1054) Az EOK gyűjtőkörének középpontjában elsősorban az 1945 előtti könyvek beszerzése, hagyatékok gyűjtése áll. Az EOK az Üllői úton, megújult olvasóteremmel várja olvasóit.

Az EOK Üllői úti olvasóterme

Vissza az Evangélikus Országos Könyvtár HonlapraBack to the Evangelical-Lutheran Central Library Homepage