SZIMONIDESZ Lajos, Egyházunk központi könyvtáráról és levéltáráról, in Lelkipásztor, XXX (1955), 223-226.

PAPP Ivánné, A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtárai és a tudományos kutatás, in Régi könyvek és kéziratok, Bp., 1974, 249-255.

PAPP Ivánné, „Szolgáljon a hazai közművelődésnek!” – Ötven éve mienk a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár, in Evangélikus naptár az 1979. évre, Bp., 1978, 63-66.

SOMKUTI Gabriella, Az evangélikus egyház közgyűjteményei, in Könyvtáros, 36 (1986), 12. sz., 727-732.

FABINY Tibor, Archiv, Bibliothek und Museum in der Lutherischen Kirche in Ungarn, Neustadt , 1987.

KENDEH Tünde, Az Evangélikus Országos Könyvtár története, szakdolgozat, kézirat, 1990.

BÖRÖCZ Enikő, Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa, bevezető tanulmány, Bp., 1993, 1-18.

H. HUBERT Gabriella, A sajókazai Radvánszky-könyvtár története, Szeged, 1998.

MÁNYOKI János: Evangelisch-Lutherische Zentralbibliothek, in Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Band V. Ungarn, Hildesheim-Zürich-New York, 1998, Olms Verl., 102-106.

H. HUBERT Gabriella, Az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK), in Könyvtári Levelező/lap, XI. (1999/2), 12-13.

H. HUBERT Gabriella, Podmaniczkyana 1, 2007

Vissza az Evangélikus Országos Könyvtár HonlapraBack to the Evangelical-Lutheran Central Library Homepage