A könyvtár mintegy 100.000 kötet, zömében magyar, latin, német és szlovák nyelvű könyvek mellett őriz más, főleg európai nyelveken írott ritkaságokat is.

A teológiai (azon belül is főként egyháztörténeti) anyagon kívül jelentős a szépirodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állományunk.

Az EOK-ban a következő nagyobb könyvtárak és könyvtártöredékek vannak:

– Mária Dorottya főhercegnő adománya (kb. 350 kötet);

– az 1945-ig az ún. Levéltári Könyvtár állományába tartozó könyvek (kb. 4.500 kötet);

– a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár (Kiskartal), mely magába foglalja többek között a tóalmási Prónay Sándor-féle és az aszódi Podmaniczky Lajos-féle könyvtárakat (kb. 30.000 kötet);

– a Luther Könyvtár és Múzeum könyvei (a Kovács Sándor püspök kezdeményezésére összegyűjtött anyag);

– a Radvánszky Béla által 1863-ban alapított sajókazai könyvtár, mely magába foglalja többek között Tisza Kálmán geszti könyvtárát (kb. 16.000 kötet);

– az evangélikus intézmények könyvtárai (pl.: a Fasori Evangélikus Gimnáziumé, a soproni Evangélikus Lelkészképző Intézeté);

– magánszemélyek kisebb könyvtárai, ill. adományai (Szlávik Mátyásé, Szontágh Tamásé, a Szeberényi-család Tranoscius-gyűjteménye, Zongor Béláé, Sólyom Jenőé, etc.)

Mályusz Elemér vezetésével 1950 után megalakult az EOK ún. Régi és Ritka Könyvek Gyűjteménye, melyet azóta is elkülönítve őrzünk. E gyűjtemény alapját a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár régi könyvei adták. Az RR-gyűjtemény 45 ősnyomtatványt, mintegy 800 antikvát, valamint az 1711 előtti hungaricákat, a 17. századi jelentősebb külföldi protestáns teológusok műveit őrzi. Néhány ritkaságunk: Székely István zsoltárfordításainak teljes példánya (RMNy 74); Severinus Sculteti „Hypomnima” c., evangélikus hittételeket és vitairatot tartalmazó unicuma (RMNy 853); 16. századi Luther-kiadások; II. Rákóczi Ferenc hadiújságjának, a „Mercurius Veridicus”-nak 3 unicum példánya; Balassi Bálint és Rimay János „Istenes énekei”-nek 1735 körüli unicum pozsonyi kiadása; egy 16. század első felében készült jogtörténeti mű 1580-as kéziratos másolata; Rotarides Mihály írói katalógusának 18. sz. végi másolata, etc.

18-19. századi könyvállományunk számos darabja szintén unicum vagy kevés példányban fennmaradt könyv.

Az EOK katalógusai:

– szerzői, betűrendes cédulakatalógus: a könyvtár nagy állományáról (külön jelzet nélkül, folyószám sorrendben); Mária Dorottya adományáról (M-jelzettel); a Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményéről (R-jelzettel);

– a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár kézzel írt, szerzők szerinti katalógusa (PD-jelzettel);

– tárgyszó katalógus (cédulakatalógus, ill. a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár eredeti, kézzel írt tárgyszó katalógusa);

– Hungarica-katalógus;

– possessor katalógus (az antikvák possessor-katalógusa befejezées előtt áll, a nagy állományé még kiépítés alatt van).

Vissza az Evangélikus Országos Könyvtár HonlapraBack to the Evangelical-Lutheran Central Library Homepage