Mercurius Veridicus ex Hungaria, Bártfa 1710. január-március — jelzet: R 278 a-b-c


A Magyar Digitális Képkönyvtárban található dokumentumok:

Aisópos: Vita et fabulae (Augsburg c. 1480.) — jelzet: R 1.489

Balassi Bálint — Rimay János: Az néhai tekintetes na[gysá]gos vitéz urnak, Gyarmati Balasi Balintnak es ... Rimai Janosnak ... Istenes éneki (Lőcse 1690.) — jelzet: R 1.424

Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memoria Ladislai Bartholomaeides (Pest 1828.) — jelzet: 3.763

Habermann, Johann: Geistlich Kleinod (Leipzig 1586.) — jelzet: R 1.138

Klesch, Daniel: Solennitas inavgvrationis templi (Bártfa 1670.) — jelzet: R 278/13

A mennyei tudomanynak az Istennek igéjébül feit tiszta teje (H. é. n. — RMK I. 1611) — jelzet: R 573

Népi orvoló receptek (kézirat, 17. század) — jelzet: R 884

Orvosló receptek (kézirat, 18. század) — jelzet: R 563

Vilfinger, Ernst Johann: Az úgy nevezett Dunán túl való kerületben lévö Aug. Conf. tartó ekkle'siáknak múlt két században élt fö igazgatóinak avagy superintendenseinek rendjét ... közre-botsátotta Vilfinger Ernest János (Sopron 1796.) — jelzet: 6.677

MEDK (Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár)

MEB (Magyar Evangélikus Bibliográfia)

Vissza az Evangélikus Országos Könyvtár Honlapra – Back to the Evangelical-Lutheran Central Library Homepage