evhirlev.jpg (12632 bytes)

Válasszon Evangélikus Hírlevelünk megjelent számaiból!
Frissítve: 2018.03.24. 09:37


2018. március
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Isten pénze
Presbitérium hírei
Ki hengeríti el a nehéz követ
Lelkészi jelentés Súr

2017. december
A 2018. évi választásokról
Így emlékeztünk reformáció 500.
Egyházmegyei focikupa 2017.
Nagyvelegi hírek
Munkaerő hiány az egyházban

2017.október
Óvodánk életéből
Súri hírek
Rövid hírek
Temető rendelet 

2017. Április
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Lelkészi jelentés Súr
Bakonycsernyei hírek
Híres keresztyén testvéreink

2016. december
Ádvent
Újévi igemagyarázat
A betlehemi jászolba tekintve
Miként ünnepeljünk
Óvodánk életéből
Nagyvelegi hírek
Beszámoló a X. focikupáról

2016.október
Az egyház jövőképe
Orgona felújítás
Súri hírek
Színes hírek gyülekezetünk életéből
Gundel Takács Gábor

2016. Március
Lelkészi jelentés Bakonycsenye
Lelkészi jelentés Nagyveleg
Lelkészi jelentés Súr
A reformáció 500. évfordulója elé
Az okos dicsekvés
Termelői piac

2015. december
Megajándékozott élet
Élet a sivatagban
Kötőszó
Az ítélet
Az Úr ajándéka a gyermek
Egyházmegyei focikupa
Súri hírek

2015.október
Félhet-e az egyház népe?
Erős várad a mi Istenünk?

Az igehirdető műhelyéből
Súri hírek
Hálaadó nap nagyvelegen
Gondolatok a halottak napjára
Bakonycsernyei hírek

2015. Május
Bűnbánat
Kegyelem
Keresztség
Úrvacsora
A keresztről szóló beszéd
Új élet
Súri hírek
Jó pásztor

2015. Február
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Lelkészi jelentés Súr
Az adakozás lelki oldala
Amikor a harangok némák maradnak
30 éve templom nélkül
A presbitérium hírdetményei

2014.december
Az elmúlt időszak eseményei
Várj ember szíve készen
Szelíd király
Őszi programszüret Súron
Őrségváltás északi testvéreinknél
Kitekintő rovat

2014. Augusztus
Háromszoros ajándék
Igehirdetés
Kisbusz
Erdélyi kirándulás
Szélrózsa
Missziói osztály

2014. Március
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Lelkészi jelentés Súr
Lelkészi jelentés Nagyveleg
Gyülekezeti munkaterv
Egyetlen közös pontunk van
Térj haza és beszéld el

2013.december
A három fa története
A reformáció szellemében
Gondolatok az új évre
Gyülekezetünk legkedvesebb énekei
Beszámoló a presbiterképzőről
Zarándok gyülekezetek pihenője
Presbitériumok hírei

2013.október
Reformációra
Mikor dőlt el, hogy orvos leszek
A harangok eredete és története
Súri hírek
Veöres Sándor emlékezete
Hírek gyülekezetünk életéből

2013. Május
Gyermekúrvacsorával kapcsolatos kérdések
Falusi piac
Gyülekezetünk életéből
Találkozás testvéróvodánkkal
Testvérkapcsolataink

2013. Március
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Lelkészi jelentés Súr
Súri temetőszabályzat
2013 évi programterv

2012.december
Presbitériumok hírei
Krisztusvárás
Bakonycsernyei magyarok vására
Advent Bakonycsernye
Advent Súr
Karácsonyi prédikáció

2012.október
Óvodánk életéből
Missziói nap Szákszenden
Bence Győző bemutatkozása
Halottak napjára
Esperesi beszámoló
Magyar-Finn ébredési napok

2012. Március
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Netpercesek
Hogy vagy ember
Lelkészi jelentés Súr
Isten külön ajándéka
A presbitérium hírei0

2011. December
A 2012 évi választásokról
Emeld föl fejedet büszke nép
Tenyérbe metszetten
Gyülekezetépítés, avagy gyülekezetépülés
A vendég
Ádventi gyertyagyújtás
Egyházmegyei focikupa
Óvodánk életéből

2011.október
Reformáció régen és ma
Eseményeink
Súri hírek
Interjú Kauss Dauglass-szal
Óvodánk életéből
Gyülekezeti választások 2012

2011. Június
225 éves jubileum
Férfikör hírei
Okleveles presbiterek
Családi nap
A súri gyülekezet hírei

2011. Február
Lelkészi jelentés Bakonycsernye
Püspökjelölti bemutatkozás
Lelkészi jelentés Súr

2010 December
Hogy gazdaggá legyünk
Márton-nap az iskolában
Férfikör
A türelmes Úr
Óvodánk életéből
Nem szeret Isten?
A súri gyülekezet hírei
Adventi gyertyagyújtás

2010. Október
Édesnégyes
Elindul a presbiterképzés
A presbitérium hírei
A súri gyülekezet hírei
Evangélikus óvodánk 10 éves
Rád figyelek
Középkezdés velünk is

2010. Február
Lelkészi jelentés
A presbitérium hírei
Óvodánk életéből
Beszámoló a hatodéves képzésről
Mesterséges valóságok és a valóság
Életet menthetünk

2009. December
Karácsonyi mese
Ami az embert emberré teszi
Rövid hírek
Óvodánk életéből

2009. Október
Újuljatok meg
Ünnepi beszédek
Meghívók
Óvodánk életéből
Rövid hírek

2009. Április
Esperesi jelentés.
Egyházmegyei felügylügyelői jelentés

Barcsi kirándulás
Óvodánk életéből

2009. Február
Imaheti köszöntő
Lelkészi jelentés 2008.

2008. December
Bakonycsernye kitüntetettjei 2008.

Óvodánk életéből
Karácsonyi népszokások
Az isteni szeretet ünnepe

2008. Október
Reformáció mai szemmel

Mindenszentek és halottak napja

2008. Május
Útravaló
Párbeszéd

2008. Március
Soha nem lázadtam

2007. December
Beszámoló az örömhír kórus munkájáról
Almamáterem
Óvodánk életéből

2007. Október
Felhívás
Egyházüldözés 1945 után Magyarországon
Betekintés óvodánk életébe

2007. Március
Lelkészi jelentés2006.

2006. December
Értem történt
Az ember tervez
Az ÉLŐ KÖVEK alapítvány kuratóriumi elnökének búcsúztatása
Evangélikus óvodánk életéből

2006. Október
Az elmúlt időszak eseményei
Magyar evengélikusok világtalálkozója
Bemutatkozik új óvónőnk

2006. Március
Danhauser Lászlóra emlékezünk
Házasság, család, szexualitás (2)

Lelkészi jelentés 2005.
Almamáterem

2005. December
Karácsonyi köszöntő
Házasság család szexualitás
Szekták és kultuszok

2005. Október
Nári eseményeinkről röviden
Evangélikus óvodánk programjai
Szentantalfai hittanverseny

2005. Május
A hit csodája
A bakonycsernyei kórus 30 éves
A falu krónikása

2005. Március
Három mondat a feltámadásról
Egyháztörténeti képek
Író-olvasó találkozó

2004. December
Karácsony dicsősége
Bendősovinizmus
Óvodánk életéből

Hogyan ünnepeljük otthon a karácsonyt?

2004. Október
Gyülekezetiház szentelés Súron
Énekkari kirándulás Sopronban

Finn főiskolások gyakorlata Bakonycsernyén

2004. Május
Az evangélikus oktatás Bakonycsernyén
Igehírdetés a 130. zsoltár alapján

2004. Április
Bosszú helyett megbocsátást
A presbitérium hírei
Film levél helyett
Felhívás

2004. Február
Megújult hit megújított istentisztelet
Lelkészi jelentés a 2003. évről

2003. December
Keresztyén házasság
Hálaadó istentisztelet
Van kiút
Nem tudjátok milyen lélek van bennetek
Egyházunk jövője

2003. Október
Az ige egyháza vagyunk-e még?
Finnországi kirándulás
A presbitérium hírei
Írjunk, készítsünk filmet együtt!

2003. Április
Örökségünk
2002. év értékelo gondolatai az Evangélikus óvodáról
A presbitérium hírei
Finnországi kirándulás

2003. Február
Óvodánk hírei
Finnországi kirándulás
A presbitérium hírei

2002. December
Óvodánk hírei
Elfogult beszámoló Bakonycsernyéről
Miteinander Nachbarn Sein! Szomszédok vagyunk!

2002. Október
A presbitérium hírei
Énekkari találkozó Oroszlányban
Óvodánk fejlődése
Szarvasi kirándulás
Steinenben jártunk

2002. Június
Gyermeknap Várpalotán
Konfirmáltak

2001. December
Evangélikus Óvodánk egy éve
Óvodásbál
Felújítási és beruházási terveink
Karácsonyi várakozás

2001. November
Alapkő okirat
A lélek útjai, halottak napján
A presbitérium munkájáról

2001. Május
Kórustalálkozó Bakonycsernyén
Német vendégek
Meszleni ifjúsági csendesnapok
Etika keresztyén szemmel
Bemutatjuk új munkatársunkat

2001. Április
Szeretetteljes együttlét a Béketelepen
Húsvéti levél
Rövid hírek gyülekezetünk életéből

2001. Február
Lelkészi jelentés
Megnyugvás helye
Aranykonfirmáció
Felhívás

2000. December
Örömünnep az evangélikus óvodában
Kiért vagyunk
Ki viszi át

Az időközi választásokról

2000. Október
Rádiós istentisztelet bakonycsernyéről
Eseménynaptár
Külkapcsolataink

2000. Április
Húsvéti igehírdetés Márk evangéliuma alapján
A keresztyén házasság