Aktuális hírek:

Ünnepi Istentiszteleti rend:

December 24. Szenteste

      1600   Padragkút-   gyermekek műsorával

      1800   Ajka – gyermekek műsorával

December 25. Karácsony napján

       820  Padragkút – úrvacsorás istentisztelet

      1000  Ajka – úrvacsorás istentisztelet

      1330  Öcs – úrvacsorás istentisztelet

December 26. Karácsony 2. napján

      1000  Ajka

      1145  Nemeshany – úrvacsorás istentisztelet

      1300  Pusztamiske – úrvacsorás istentisztelet December 27. vasárnap

      1000  Ajka

December 31. Óév este

      1600 Padragkút

      1800  Ajka – Óév búcsúztató a gyülekezeti teremben

Január 1. Újév napján

      1000  Ajka

                    

 

Rövid történeti áttekintés az evangélikus gyülekezetről és a templomról

A reformáció tanai és annak hatása gyorsan eljutnak Ajkára. A gyülekezet keletkezése nem határozható meg pontosan, de 1661-ből való feljegyzésében Musay püspök említi, hogy 1600-ban már anyagyülekezet lehetett. A község eredeti helye nem a mai volt, hanem a Felajka nevű dűlőben, a mai vasútállomás felett terült el. Ez a település az 1600 utáni török harcokban elpusztult. A lakói részben a harcokban elestek, másrészük elmenekült. Majd a megmaradt és elmenekült lakosság később visszatért és a város régi részén települtek le ismét. Efölé a település fölé emelkedik a templomdomb, ahol ma is áll templomunk. A középkorban a mostani elődje katolikus szerzetesrendi templom volt. Ez a fatemplom 1725-ben leégett. A templomban ma is őrzünk egy tabernákulumot, ez egy fából készített, díszített ún. kegytárgy tartó volt. Valószínűleg a leégett templom egyetlen maradványa. A templom körül az 1500-1600-as években temető volt. Erre utalnak a XX. sz. elején és a II. Világháborús ásatásoknál a bunker készítésénél előkerült csontok és koporsó maradványok.

 

A mostani templom építése

1788-89-ben fejeződött be. 1789-ből származó esperesi vizitáció jegyzőkönyve szerint Ajka lelkésze akkor tisztelendő Rácz János dicséretesen forgolódik a szép tornyos templom építésében.Az építés vélhető idejét igazolja a 150 éves évfordulón renovált templom mennyezetén a felirat is. A templom mennyezet párját ritkítóan egyedi, fakazettás megoldású. A kazettákat a múlt század elején sárga, kék és piros színezetűekre befestették.. A templomtoronyban felhelyezett első harangok 1801-ben készültek, majd az évek-évtizedek során lekerültek a toronyból, és feltételezhetően a szabadságharc ideje alatt. 1901-ben özv. Thury Károlyné Tretyenszky Franciska 1400 koronáért 374 kg-os harangot ajándékoz a gyülekezetnek. Az első világháború során azonban ezt is elvitték. A jelenlegi nagyharang, amelynek súlya 558 kg, G-hangolású, 1930. Június 9-én avatták fel.

A jelenlegi orgona

1933-ból származik, amit a Nőegylet kezdeményezésére vett a gyülekezet, melyet Rákospalotán gyártottak.
Az utóbbi évek során  egyre jobban előjöttek az elhasználódással járó gondok az orgonán. Sípok hangolódtak el, fasípok porladtak szét, a kezelőpult klaviatúrája fölött elhelyezkedő regiszterek váltak használhatatlanná. Szükségessé vált a teljes felújítás. Gyülekezetünk több anyagi teherrel járó feladata között gondot jelentett a felújítási költségek előteremtése. De hisszük, hogy Isten látja a mi nehézségeinket is és mindig időben nyújtja segítő kezét. A mi esetünkben ez a segítés a Bakony Erőmű Rt-n keresztül érkezett, 500 ezer Ft értékben. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Németh Frigyes vezérigazgató úrnak, gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterének segítő támogatásáért. Az orgona felújítási munkálatokat Kiss István és leánya Kiss Ágnes szombathelyi orgonaépítők végezték.

 

 

 

 A kisebbik harang

250 kg-os, C-hangolású. Készült: Gombos Lajos őrbottyáni telepén. 1974-ben a gyülekezet híveinek adakozásából. 1910-ben új oltárt építenek. Az évszázadok során többször renoválták a templomot. A festési munkálatokról 1880-ban történt említés. Sok gond volt évszázadokon keresztül a templom tetőzetével. Az eredeti fa zsindelyt átlag 10 évenként javították vagy újra készítették. 1923-ban a fa zsindelyt eternit palával cserélik fel. A tornyot bádogozzák. 1949-ben a szép barokk stílusú templomsisakot lebontják és helyére beton süveget tesznek. A gyülekezet és a város azóta is többször tervezte az eredeti visszaállítását, de az óriási anyagi költségek miatt erre eddig nem kerülhetett sor. A templom mellett épült 1806-ban a lelkészlakás, amely ma a Városi Múzeum. 1827-ben új iskolát épít a gyülekezet. Kiemelkedő, országos hírű tanítója volt a gyülekezetnek többek között Szilvágyi Károly, aki 1839-1888-ig tanított az evangélikus iskolában. Ez az épület a templom mellett volt, 1949-ben államosították, és kisegítő iskolaként funkcionált 1987-ig, utána üresen állt, s a teljesen leromlott állapotú épületet a gyülekezet 1992-ben kapta vissza, lebontották és a kapott kárpótlási összegből és a gyülekezet anyagi erejéből a jelenlegi lelkészlakáshoz 80 m2 új hittantermet épített a gyülekezet. A mostani lelkészlakást a város építette a már említett, átvett volt lelkészlakásért 1974-ben.