KEZDŐLAP
JELEN
TÖRTÉNET
TEMPLOM
ORGONA
KIADVÁNYOK
IFJÚSÁG
ÉNEKKAR - ZENE
ALKALMAK
TISZTVISELŐK
ALAPÍTVÁNY
FOTÓGALÉRIA
ZUGLÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A REMÉNYSÉG GYÜLEKEZETE

Gyülekezetünk alapításának igéje:

"A reménység lelkünknek
biztos és erős horgonya."

(Zsidókhoz írt levél 6,19)


Lelkészi hivatal:

1147 Budapest, Lőcsei út 32.

Megközelíthető: 7-es busz, 3-as és 62-es villamos
Hivatali idő: keddtől péntekig de. 9-12 óra
Telefon: 422-0637, 383-3984(fax), 20-824-2878
E-mail: zuglo (qkacc) lutheran (pötty) hu

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK HONLAPUNKON!
 

Reformációi kiállításA lutheri reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából a nagy központi rendezvények, média megjelenések, összefoglaló kiadványok mellett rendkívül fontos, hogy a mai helyi evangélikus közösségek is – saját lehetőségeik között – részesei legyenek jubileumi megemlékezéseknek.

Ezért örvendetes, hogy a Zuglói Gyülekezetének egyik presbitere, Sólyom Irén, a reformációval és Luther Mártonnal kapcsolatos időszaki kiállítás saját erőből való létrehozását javasolta. A kezdeményezést felkarolták a gyülekezet lelkészei, és arra hívták fel a híveket az istentiszteleteken és elektronikus úton, hogy amennyiben van a birtokukban olyan tárgy, dokumentum és egyéb emlék, amely összefüggésbe hozható a lutheri reformációval, kölcsönözzék azokat a tervezett bemutatóra. A zuglói általános iskolákban tanító hitoktatóktól pedig azt kérték, biztassák a hittanos gyermekeket arra, hogy ők is legyenek részesei a kiállításnak, az évfordulóhoz, a keresztyénséghez kapcsolódó rajzaikkal, vagy más saját készítésű munkáikkal.

A felhívás várakozáson felüli eredménnyel járt. Sorra hozták a gyülekezet tagjai kedves és féltett emlékeiket, a hittanos gyermekek pedig mintegy nyolcvanan, több mint 70 egyéni és csoportos rajzot küldtek. A kiállítás rendezői – a lelkészek, néhány szakértő gyülekezeti tag segítségével – a templomban helyezték el a gyermekek sok ötlettel elkészített festett, színezett, illetve kézügyességüket bizonyító alkotásait, amelyek Jézushoz, az evangélikus valláshoz, vagy éppen Lutherhez és a wittenbergi vártemplom kapujához kapcsolódva jelezték nyiladozó hitüket, tanult ismereteiket.

A gyülekezeti teremben kiállított tárgyak és dokumentumok közül a legnagyobb értékűek a különböző Bibliák. Első helyen kell említeni a ma már hazánkban kevés példányban található magyar nyelvű un. Hanaui Bibliát, amely a mai Németország Hessen tartományában lévő, Frankfurthoz közeli Hanauban készült 1608-ban (ez csak a kiállítás megnyitója alatt volt látható). Ez a becses könyv a Károli féle Vizsolyi Biblia Szenczi Molnár Albert által javított második kiadása. Nemcsak az Ó- és Újszövetséget tartalmazza, hanem zsoltárokat is, kottájukkal együtt. Ugyancsak eredeti példány az 1862-ből származó, gót betűs Szentírás, valamint egy XIX. századvégi német nyelvű képes Biblia.

Több XVI. századi könyvritkaság hasonmás kiadása is látható a kiállításon. Ilyen a Károli Gáspár által magyarra fordított és 1590-ben kinyomtattatott Vizsolyi Biblia. Egy másik az 1516-1519 között készült Jordánszky Kódex, amely második fennmaradt bibliafordításunk, az Ószövetség első hét könyvét és Pál apostol leveleinek kivételével a teljes Újszövetséget tartalmazza. Szintén hasonmását állították ki Kultsár György alsó-lindvai (ma: Lendava, Szlovénia, magyar neve: Lendva) protestáns prédikátor 1574-ben megjelentetett magyar nyelvű Postillák (prédikációk és azok magyarázatai) elnevezésű remekművének.

Több XIX.-XX. századi imakönyv, énekeskönyv, konfirmációs emlék is került a tárlókba, számos Luther ábrázolás gazdagítja a tárlatot, de megtaláljuk a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium anyagait is. A kiállítást uralja egy magasban elhelyezett Luther fejszobor, Schulek Tiborné Majoross Edit képzőművész 1938-ban készült alkotása.

Megkapó színfoltjai a tárlatnak Sólyom Irén textilképei. Egyházi szimbólumokat (Luther-rózsa, Biblia Mózes-táblával) és Martinus doktor életéből vett jeleneteket (a szerzetessé válását előidéző vihar, az ördög és a tintatartó) alkotott meg teljesen egyéni technikával, amely tulajdonképpen ötvözi a varrott gobelint és a szövéshez hasonlító gobelint.

A kiállítás 2017. október 1-jén, a megszokott Hálaadó vasárnapon nyílt meg nagyszámú érdeklődő előtt dr. Kiss Erika művészettörténész-múzeológus, gyülekezetünk tagjának megnyitó szavaival, amelyet szeretetvendégség követett. A rajzokat készítő hittanos gyerekek ajándékokat is kaptak. Az érdeklődők a vasárnapi istentiszteletek után és a hétközi alkalmakon az egyházi esztendő végéig tekinthetik meg a tárlatot.

Dr. Pintér János


TARTALOM


(A tartalomjegyzék klikkelhető címszavakkal mindig megtalálható az aktuális lap tetején)
BEMUTATKOZÁS - GYÜLEKEZETÜNK JELENE
A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE
A ZUGLÓI TEMPLOM ÉS TÖRTÉNETE
A TEMPLOM ORGONÁJA
FOLYÓIRATUNK, KIADVÁNYAINK
A GYÜLEKEZET FIATALJAI
GYÜLEKEZETÜNK ÉNEKKARA, ZENEI ÉLETE
RENDSZERES ALKALMAINK
A GYÜLEKEZET TISZTSÉGVISELŐI
A GYÜLEKEZET ALAPÍTVÁNYA
FOTÓGALÉRIA

DOKUMENTUMOK, LELKI ANYAGOK
Ms PowerPoint, ill. médialejátszó szükséges hozzá

Gyülekezettörténeti totó
Bibliai vetélkedő
Áldás
A Biblia közepe
Ádventi gyertyák
A három fa
Angyalkák
Lecke a vadludaktól
Madarak, idézetek
Az én Miatyánkom
Székely karácsony
Erdélyi naptár 2010
Boldogmondások - Gyökössy
A Sátán terve
János 3,16
1Korinthus 9,24b
Szabad lehetsz a félelemtől
Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre

HANG- ÉS VIDEO ANYAGOK

Rádiós istentisztelet Zugló, 2017. január 22.
Interjú Soltészné Gy. Ágnessel Rádiómisszió, 2013. ápr. 25.
Rádiós istentisztelet Zugló, 2012. január 15.
Énekkar - 19 Kőbánya, 2011. május 21.
Énekkar - 18 Kőbánya, 2011. május 21.
Énekkar - 17 Kőbánya, 2011. május 21.
Énekkar - 16 Pestszentlőrinc, 2010. május 1.
Énekkar - 15 Pestszentlőrinc, 2010. május 1.
Énekkar - 14 Pestszentlőrinc, 2010. május 1.
Énekkar - 13 Pestszentlőrinc, 2010. május 1.
Énekkar - 12 Pestszentlőrinc, 2010. május 1.
Énekkar - 11 Ökumenikus imahét, 2010. január 23.
Énekkar - 10 Böjt 1. vasárnapja, 2009. március 1.
Énekkar - 9 Böjt 1. vasárnapja, 2009. március 1.
Énekkar - 8 Cantate vasárnapja, 2007. május 6.
Énekkar - 7 Rákoskeresztúr, 2007. február 17.
Énekkar - 6 Rákoskeresztúr, 2007. február 17.
Énekkar - 5 Rákoskeresztúr, 2007. február 17.
Énekkar - 4 Rákoskeresztúr, 2007. február 17.
Énekkar - 3 Cinkota, 2006. május 20.
Énekkar - 2 Cinkota, 2006. május 20.
Énekkar - 1 Cinkota, 2006. május 20.
Géza és Merci esküvője - 2 Zugló, 2005. július 16.
Géza és Merci esküvője - 1 Zugló, 2005. július 16.

IRATTERJESZTÉSÜNK AJÁNLATAI

Sólyom Irén
Varga Gyöngyi
Csorba István
Ünnepvárás - Ünnepvarrás
Ára 1600.- Ft

Ittzés István
Szeverényi János
Győri János Sámuel
Evangelizációk Zuglóban
Ára: 400.- Ft


Tamásy Tamás
A reménység gyülekezete
Gyülekezetünk története 1933-1997
Ára 300.- Ft

Zuglói Zenés Esték
I. évad - CD
Ára 900.- Ft

Zuglói Zenés Esték
II. évad - CD
Ára 900.- Ft

Zuglói Zenés Esték
III-IV. évad - CD
Ára 900.- Ft

Madocsai Miklós
Zászkaliczky Pál
Marschalkó Gyula
Megvallottam vétkemet az Úrnak
Nagyheti evangélizációs sorozat
a 32. zsoltár alapján
Ára 50.- Ft

Farkas János
Tudod-e? Hiszed-e? Éled-e?
amiről a Biblia tanít
Ára 120.- Ft

Scholz László
Az evangélium Pál szerint
Igehirdetések a Római levél alapján
Ára: 350.- Ft


Betegeink figyelmébe!

Az Uzsoki utcai kórházban lehetőség van minden vasárnap protestáns istentisztelet tartására.
   Alkalmainkat minden hónap 1. és 4. (5.) vasárnapján de. 9 órától tartjuk a kórház kápolnájában.
   A többi vasárnapon református istentisztelet van ugyanebben az időpontban.


A Zuglói Evangélikus
Egyházközség
folyószámla száma:

OTP 11707024-22106180

A Zuglói Evangélikus
Egyházközségért Alapítvány
számlaszáma:

OTP 11714006-20377735

A Zuglói Evangélikus
Egyházközségért Alapítvány
adószáma (1% felajánlásához):

18158287-1-42

A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma
(1% felajánlásához):

0035


Gyülekezeti újságunk,
A
REMÉNYSÉG

legfrissebb száma:
62. szám - 2017. március


ÁHÍTAT
Búzaszem élet

GYÜLEKEZETI ÉLET
Gyülekezeti munkánk 2016-ban
Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket...
Presbiterképzőn jártunk
"Sodort, vitt magával Isten!"
Gyülekezetünk alkalmai a számok tükrében - 2016
Az elmúlt év kazuális szolgálatai gyülekezetünkben

KÖZGYŰLÉS
Beszámoló a 2016-os év zárszámadásáról és a 2017-es év költségvetéséről
Alapítványi beszámoló 2016-ról

  AKTUÁLIS PROGRAMOK!
(Rákattintva megtekinthető Google naptár formában)


Október 15. (vasárnap) du. 5 óra
Reformációi sorozat
Hitüket megtartották...
előadó:dr. Pintér János történész-muzeológus
utána: ifjúsági istentisztelet

Október 27. (péntek) du. 7 óra
Reformációi hangverseny
közreműködik: Zuglói Filharmónia
vezényel: Záborszky Kálmán
orgonál: Kéménczy Antal

Október 31. (hétfő) de. 10 óra
Reformációi 500 ünnepség
a Papp László Sportarénában


Október 31. (hétfő) du. 6 óra
Közös reformációi istentisztelet
a Róna utcai református templomban

igehirdető: Tamásyné Zsóka

November 10-12. (péntek-vasárnap)
Családi hétvége Balatonszárszón
Zuglóban helyettes:
dr. Varga Gyöngyi teológiai tanár

November 26. (vasárnap) de. fél 11 óra
Megemlékezés halottainkról

November 29. (szerda) du. 6 óra
Presbiteri ülés

December 2. (szombat) de. 10 óra
Ádventi koszorú készítés, kertrendezés

December 3. (vasárnap) de. fél 11 óra
Templomszentelési emlékünnep

December 9. (szombat) de. 10 óra
Gyermek délelőtt
Karácsonyi műsor próbája, kézműves foglalkozás

December 14. (csütörtök) du. 6 óra
Zuglói Zenés Esték
Ádventi vesperás
a Gyülekezeti Liturgikus Könyv alapján
közreműködik:
az EHE Énekkara és Liturgikus ének szemináriuma
vezényel: Fekete Anikó

December 16. (szombat) de. 10 óra
Gyermek délelőtt
Karácsonyi műsor próbája, kézműves foglalkozás

December 17. (vasárnap) de. fél 11 óra
Gyermekkarácsony
utána szeretetvendégség

December 21. (csütörtök) du. 6 óra
Zuglói Zenés Esték
Ádventi orgonazenés áhítat
közreműködik:
Szilágyi Gyula orgonaművész

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

December 24. – Szenteste
16.00 Lőcsei út
(előtte 15.30-tól karácsonyi muzsika)

December 25. – Karácsony ünnepe
09.00 Gyarmat u. (úrv.)
10.30 Lőcsei út (úrv.)

December 26. – Karácsony 2. napja
09.00 Gyarmat u.
10.30 Lőcsei út (úrv.)

December 31. – Óév este
18.00 Lőcsei út
utána koccintás a gyülekezeti teremben

Január 1. – Újév
10.30 Lőcsei út (úrv.) 
"Jól vigyázzatok, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak."
(Ef 5,15-16)

Feliratkozás a napi üzenetre
(napi igék, áhítat, ünnepek, történelmi érdekességek, születésnapok)

E-mail:

Név:

Lakcím (nem muszáj):

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.huKapcsolatok:

Gyülekezetünk a cégkeresőben
Zuglói Zenés Esték
Bibliaórai blog
Evangélikus Egyház
Déli Egyházkerület
Templomkertem
Pesti Egyházmegye
Pesti Nyolc Gyülekezet
Luther Kiadó
Evangélikus Énekeskönyv
Evangélikus Élet
Evangélikus Közlöny
Evangélikus Missziói Központ
Zákeus Média Centrum
Reformáció.500
Evangélium Színház
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Fontos linkek:

Fordító program
Ádventi koszorú


Gyülekezeti újságunk,
A
REMÉNYSÉG

legfrissebb száma:
62. szám - 2017. március


Betegeink figyelmébe!

Az Uzsoki utcai kórházban lehetőség van minden vasárnap protestáns istentisztelet tartására.
   Alkalmainkat minden hónap 1. és 4. (5.) vasárnapján de. 9 órától tartjuk a kórház kápolnájában.
   A többi vasárnapon református istentisztelet van ugyanebben az időpontban.


A Zuglói Evangélikus
Egyházközség
folyószámla száma:

OTP 11707024-22106180

A Zuglói Evangélikus
Egyházközségért Alapítvány
számlaszáma:

OTP 11714006-20377735

A Zuglói Evangélikus
Egyházközségért Alapítvány adószáma
(1% felajánlásához):

18158287-1-42

A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma
(1% felajánlásához):

0035Légszennyezettségi térkép
100% = egészségügyi határérték
Budapest szmogtérképe


Hőtérkép
Hőtérkép


Időjárás előrejelzés


  Tartalmi webmester: Tamásy Tamás (tamytam qkacc t-online pötty hu)
  Technikai webmester: Greguss Tamás (gregtom qkacc freemail pötty hu)
Utolsó frissítés: 2015. június 21.