KONFIRMÁCIÓ
2003.április 26. és május 4.
Konfirmációi vizsga és istentisztelet gyülekezetünkben


IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS A MÁTRÁBAN
2003.június 16-18.
gyülekezetünk konfirmandusainak, a hittanosainak és az ifjúsági órára járók csoportjának 3 napos táborozásra Bagolyirtáson (részletes beszámolót erről gyülekezetünk 2004.januári Hírlevelében olvashatsz)


KECZKÓ PÁL ÉS BAÁN SZILVIA ESKÜVŐJE
2003.augusztus 16.
gyülekezetünk teológusának esküvője


LELKÉSZÜNK NÉMETORSZÁGBAN
2003.augusztus 26-szeptember 20.
gyülekezetünk lelkésze a Német Evangélikus Egyház és a Luther Márton Szövetség által rendezett tanulmányúton vett részt
erről részletesen a 2004.évi Hírlevelünkben olvashatsz


A JÄRVENPÄÄI TESTVÉRGYÜLEKEZET HANGVERSENYE
2003.október 18.
Vezényelt: Takala Katri (többek között Crüger, Sibelius, Simojoki, Sörlie darabjait hallhattuk)


ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL
2003.október 19.
(Igét hirdet: Tarja Seppänen, az Istentiszteleten a järvenpääi gyülekezet kórusa szolgál)

Vácon:

Rádon:

este a kórus Vanyarcon szolgál:


KIRÁNDULÁS A JÄRVENPÄÄI TESTVÉRGYÜLEKEZETTEL
2003.október 20.
järvenpääi gyülekezet csoportjával közös kiránduláson vettünk részt Aggteleken


JUBÁL KERESZTYÉN KÖNNYŰZENEI FESZTIVÁL GÖDÖLLŐN
2003.október 25.
A fesztiválon a Large Room együttesben énekesként vett részt gyülekezetünk kórusának vezetője, illetve hallgatóként gyülekezetünk ifjúságának több tagja is.


REGIONÁLIS ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ GYÜLEKEZETÜNKBEN
2003.október 26.
Gyülekezetünk kórusa s a Rádi filia kórusa mellett az alábbi gyülekezeti énekkarok vettek részt azen az alkalmon (a fényképek az alábbi sorrendben találhatók itt: Acsa, Aszód, Aszódi Gimnázium, Domony, Erdőkürt, Iklad, Rád, Vác, Vanyarc kórusa).


TEMPLOMSZENTELÉSI EMLÉKÜNNEP GYÜLEKEZETEINKBEN
2003.november 23.

V Á C:
Templomszentelési emlékünnep volt templomunkban, a délelötti ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese, Detre János végezte. Az istentiszteleten a váci gyülekezet énekkara is szolgált. Hálát adtunk Istennek az idén nyáron felújított óvodánkért és a gyülekezeti ház alsó szintjén végzett felújítási munkákért.

R Á D :
Délután 15 órakor a rádi templomban volt úrvacsorás istentisztelettel egybekötött hálaadó istentisztelet és az új Johannus orgona felszentelése. Az igehirdetés és az orgona felszentelésének szolgálatát egyházmegyénk esperese, Detre János végezte. Az ünnepi alkalmat a rádi gyülekezet énekkara és a rádi "vasárnapi iskolás" gyerekek szolgálata tette még felemelőbbé. (verset mondott: Lestyánné Babinszki Zsuzsanna, Kátai Renáta). A váci gyülekezetet a presbitérium és az énekkar képviselte. Az alkalmat megtisztelték jelentlétükkel a falu elöljárói, a katolikus plébános és Fischl Vilmos csővár-penci evangélikus lelkész.
Az alkalom után a gyülekezeti házban ünnepi díszközgyűlés és szeretetvendégség volt.ÁHITAT A "SZLOVÁK KARÁCSONY" RENDEZVÉNYEN
2003.december 12.

A Váci Madách imre Művelődési Házban a Váci Szlovák Önkormányzat rendezte hagyományos Szlovák Karácsony című rendezvényét, melyen a a lévai VATRA folklóregyüttes lépett fel. Ezen az alkalmon gyülekezetünk lelkésze igei áhitattal és ádventi gyertyagyújtással szolgált


GYEREKKARÁCSONY
2003.december 21.

A gyülekezeti teremben tartottuk meg a már hagyománnyá váló gyerekkarácsonyi rendezvényünket, amelyen hittanos gyerekeink verseket adtak elő, énekeltek a zenekar kíséretével, s színjátszó tehetségükről adtak bizonyságot. Ezzel a műsorral vehettük birtokunkba a most elkészült dobogót s a színpadi világítást.
Nagy élmény volt akár gyerekként, akár szülőként, hozzátartozóként résztvenni ezen az alkalmon, s lélekben a Karácsony igazi értelmére készülődni s hangolódni. Áldott alkalom volt!


ÓVODÁSAINK GYEREKKARÁCSONYA
2003.december 22.

A gyülekezeti teremben tartottuk meg óvodásaink karácsonyát. Óvodásaink nemcsak a templomban, hanem ezen a helyen is sok örömömet okoztak ünepi műsorukkal.


KARÁCSONY A TEMPLOMBAN
2003.december 24.

Szenteste hittanosaink szolgáltak a templomban betlehemes játékkal és énekekkel.