Főoldal Templomunk Gyülekezetünk Alkalmaink
Istentiszteleti rend Útravaló
Eseménynapló Galéria
Kapcsolat
FELHÍVÁS

a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
az általános tisztújításának menetrendjéről

Egyházunkban 2012-ben az egyházközségekben, egyházmegyékben, egyházkerületekben és az országos
egyházban – a lelkészek és a püspökök kivételével – minden jelenlegi tisztségviselő és testület megbízatása
lejár. Emiatt általános tisztújításra kerül sor, amelyre gyülekezetünkben is előkészületeket kell tenni. A
választásokkal kapcsolatban figyelembe vesszük egyházi törvényeink vonatkozó előírásait.

1. A választások előtt az alábbi tisztségekre és testületi tagságra várunk ajánlásokat:

tisztségek:

- felügyelő,
- másodfelügyelő,
- jegyző,
- gondnok
- a számvevőszék elnöke,
- a jelölőbizottság elnöke.

testületi tagok:

- presbiterek
- számvevőszék tagjai (2 fő)
- a jelölőbizottság tagjai (2 fő)

Azok, akik eddig látták el ezeket a feladatokat, újraválaszthatók.
Kántort nem kell választanunk, mivel őt annak idején határozatlan időre már megválasztottuk.2. A választhatóság feltételei

Egyházi tisztségre csak
- rendezett életvitelű,
- konfirmált,
- nagykorú
- egyházközségi tag
választható meg.

Egyházunk 2005. évi IV. törvénye szerint a presbitérium választott tagjainak száma legalább hat és
legfeljebb huszonöt fő.

A presbitériumnak hivatalból tagja a lelkész, a felügyelő és a másodfelügyelő. Szeretnénk, ha a többi
tisztségviselő (kántor, jegyző, gondnok, a számvevőszék elnöke, a jelölőbizottság elnöke) is tagja lenne a
presbitériumnak. Ezen kívül további presbitereket is szeretnénk választani.

3. A két közgyűlés

Két közgyűlést kell tartanunk.
Az elsőn gyülekezetünk szervezeti és működési szabályzatát (szmsz) kell pontosítani. Ehhez a jelenlegi
presbitérium javaslatokat fog összeállítani, amelyekről december 11-én a közgyűlésnek döntenie kell.
A második közgyűlés a választó közgyűlés, amelyen megválasztjuk tisztségviselőinket és presbitereinket
(március 25-én).

4. A választási menetrend

  FONTOS ESEMÉNYEK további események dátum, határidő
1 a választási felhívás közzététele   2011. december 1.
    presbiteri ülés (javaslatok
megfogalmazása az szmsz
módosításához)
2011. december 7.
2 szmsz-módosító közgyűlés*   2011. december 11.
    a névjegyzék hirdetése
istentiszteleten
2011. december 11. és 18.
    a választói névjegyzék elkészítése 2011. december 18-ig
3 a választói névjegyzék kifüggesztése
a lelkészi hivatalban és a templomban
  2011. december 18.
4 ajánlások eljuttatása
tisztségekre, testületi tagságra**
  december 18. – február 20.
    a presbitérium ülése
(a névjegyzékkel kapcsolatos vitás
kérdések elbírálása)
2012. február 1.
5 az ajánlások beérkezésének
határnapja
  2012. február 20.
    az ajánlott személyek nyilatkozata,
a jelöltlista elkészítése
2012. március 10-ig
    a presbitérium cikluszáró ülése 2012. március 14.
6 a választó közgyűlés
  2012. március 25.
7 az új tisztségviselők és presbiterek
beiktatása istentiszteleten
  2012. április 15.
    az új presbitérium alakuló ülése
(az egyházmegyei elnökség
tagjainak választása)
2012. április 18.


*szmsz = szervezeti és működési szabályzat.

**Az ajánlásokat a lelkészi hivatalba (1071 Budapest, Damjanich u. 28/b. címre) vagy elektronikus levélben (fasor@lutheran.hu vagy andras.muntag@lutheran.hu címre) várjuk.


Bármely egyházközségi tag elküldheti ajánlását egy tisztségviselőnek vagy testületi tagnak javasolt személyre,
aki a választhatóság feltételeinek megfelel. Kérjük, hogy minden esetben előzetesen tájékoztassák az érintettet
ajánlásukról. A jelölőbizottság írásbeli nyilatkozat aláírására felkeresi az ajánlott személyeket. Az ajánlásokat
a lelkészi hivatalba vagy a jelölőbizottság elnökének kell eljuttatni írásban – személyesen, postán vagy
elektronikus levélben. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012. február 20.


Budapest, 2011. november 30-án,
Ádvent első vasárnapja utáni szerdán

                                                                                                                       Muntag András
                                                                                                               a jelölőbizottság elnöke

[1] [2]

Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatal
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. földszint 1. Tel./Fax: 322-2806, Mobil: 06-20-770-3700
e-mail: fasor@lutheran.hu